Sākums Ziņas Notikumi
16
Mar
Ģimnāzijas skolēnu starti Jēkabpils pilsētas 7. zinātniski pētniecisko darbu konkursā
Biruta Īsā saite

13. martā norisinājās minētā konkursa noslēguma pasākums, kurā no mūsu skolas piedalījās pieci darbu autori, un trīs - no Jēkabpils 3. vidusskolas. Kā paredz konkursa nolikums, visi skolēni bija pētījuši Jēkabpils pilsētu saistītus objektus. Skolēnu darbus vērtēja pašvaldības izveidota komisija, darba vērtējumam tika pieskaitīta katra skolēna uzstāšanās, prezentējot darbu.
Viens no būtiskiem darbu vērtēšanas kritērijiem ir pētījuma nozīme un tā izmantošanas iespēja konkrētu darbības jomu pilnveidei vai uzlabošanai pilsētā.

  • Dinija Burda (11.b) “Jēkabpils zonālā arhīva darbība Latvijas arhīvu sistēmā” (vadītāja skolot. A. Vītola) ieguva pateicību un balvas,
  • Elvijs Višņevskis (11.a) “Pazemes ūdeņu iegūšana un izmantošana Jēkabpils pilsētas teritorijā”(vadītāja Dz. Priekule) – 3. vieta,
  • Nikola Ščadro (12.c) “Jēkabpils galerija “Mans's” Latvijas mākslas kontekstā” (vadītāja skolotāja K. Modnika) – 2. vieta,
  • Ralfs Jankovskis (12.a) ”Mājdzīvnieku labturības noteikumu ievērošana Jēkabpilī” (vadītāja skolotāja Z. Vēvere)- 2.vieta,
  • Beāte Dzene (12.c) – “Radio 1 darbība Jēkabpilī 20 gadu pastāvēšanas laikā” (vadītāja skolot. K. Modnika un S. Ozoliņa) – 1. vieta.

Priecājamies par darbu autoru panākumiem, vēlam katram no viņiem saglabāt pētnieka interesi un apgūtās prasmes izmantot turpmākos pētījumos. Veiksmi nākamajos konkursos!

Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes koordinatore Skaidrīte Ozoliņa