Sākums Ziņas Notikumi
5
Mar
Ģimnāzistes piedalās Zemgales reģiona skolēnu ZPD konferencē
Biruta Īsā saite

Neskatoties uz attālināto mācību režīmu, četras mūsu skolnieces 5.03. piedalījās Zemgales reģiona 12. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, prezentējot savus darbus virtuāli.

Elizabete Vaidere izstrādāja darbu veselības zinātnē skolotājas Z. Vēveres vadībā, Santa Pikure veica pētījumu bioloģijā, arī sadarbībā Z. Vēveri, E. Mūrnieces pētījums bija ekonomikā, sadarbojoties ar S. Ozoliņu, bet A. Druviņa (kopā ar skolot. K. Modniku) veica pētījumu par pārtikas rūpniecību Jēkabpilī laikā no 1962. – 1995. gadam, tādējādi viņa 2.03. piedalījās Jēkabpils pašvaldības ZPD konkursā, bet 5.03. – Zemgales reģiona konferencē.

Ir prieks par visu pētnieču motivāciju, uzņēmību un neatlaidību!

Pateicība skolotājām – darbu vadītājām par sadarbību.

Rezultāti tiks paziņoti vēlāk.

Skolēnu ZPD izstrādes koordinatore S. Ozoliņa