Sākums Ziņas Notikumi
30
Nov
Ģimnāzisti piedalās konferencē
Biruta Īsā saite

29.novembrī septiņi ģimnāzijas audzēkņi piedalījās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 6.Lietišķo pētījumu konferencē. Gan koledžas studenti, gan mūsu audzēkņi stāstīja par veiktajiem mācību pētījumiem dažādās jomās – grāmatvedībā, ekonomikā, informātikā, sociālajās zinātnēs u.c.

Lauris Zalva (12.c) un Beāte Dzene (12.c) prezentēja pētījumu par dalīšanās ekonomikas pamatprincipiem, bet trīs zēni no 11. a klases – Elvijs Višņevskis, Ralfs Midegs un Ainārs Ščegalkovs iepazīstināja ar iedzīvotāju pieauguma tendencēm dažādās valstīs un kontinentos. Minēto skolēniem mācību pētījumu veikt palīdzējusi skolotāja Dz.Priekule.

Savukārt 11.c klases skolnieces K.Abatniece un V.Cukanova, veicot matemātikas skolotājas R.Meža–Eriņas uzdoto pētījuma uzdevumu, noskaidroja veselīga dzīvesveida ievērošanas paradumus savas klases skolēnu vidū. Abas meitenes ar prieku konstatēja, ka klases skolēni kopumā cenšas ievērot veselīgu dzīves veidu.

Konference notika raiti, visas prezentācijas un autoru stāstījums bija interesants, autoriem tika uzdoti jautājumi, notika viedokļu apmaiņa – tas viss sniedza skolēniem jaunu pieredzi un jaunas atziņas.

Skaidrīte Ozoliņa