Sākums Ziņas Notikumi
27
Okt
Ģimnāzisti turpina stiprināt starpkultūru saikni
Biruta Īsā saite
21843670592 A61faf6bae K 2 21849284602 E61e0210d0 K 1 21960887071 917Cbeeb53 K 2

Aprīlī dalījāmies ar iespaidiem par to, kā mēs, septiņpadsmit Jēkabpils Valsts ģimnāzijas toreiz desmito klašu skolēni, pavadījām nedēļu Oudenaardē, Beļģijā. Nupat, šoruden, bija mūsu kārta uzņemt beļģu jauniešus un skolotājus no Sv.Bernarda koledžas pie mums, Jēkabpilī.

Pirmajā vakarā, sagaidot beļģu jauniešus, valdīja patīkams uztraukums, visi bijām priecīgi satikt savus ārzemju draugus, kā arī bijām sajūsmināti par gaidāmo rūpīgi izplānoto un aktivitātēm bagāto nedēļu. Nākamajā dienā pēc jauniešu ierašanās mūs gaidīja aktivitātes skolā, ko iesākām ar projekta atklāšanu un nelielu koncertu. Ciemiņi atzinīgi novērtēja tautas deju kolektīva „Kauranieši”, pūtēju orķestra „Vitamīns” un grupas „Order” sarūpētos priekšnesumus. Vēl skolotājas Ingas Purviņas vadībā visi kopā veidojām suvenīrus no dabas materiāliem. Dienu noslēdzām ar Krustpils pils apmeklējumu.
Vairākas dienas pavadījām, iepazīstinot viesus ar dažādām Latvijas pilsētām. Vidzemes pusē piedāvājām tādas aktivitātes kā piedzīvojumu trasi „Tarzāns”, braucienu ar rodeļiem, Gaujas ielejas apskati Siguldā, kā arī ekskursiju Cēsu pilī. Latgalē apskatījām Līvānu amatniecības un mākslas centru, kurā arī radoši darbojāmies keramikas un stikla darbnīcās, piedāvājām tradicionālu latviešu maltīti un ieskatu maizes tapšanā Maizes muzejā, apskatījām Aglonas baziliku, Preiļos- Karaļkalnu un leļļu muzeju.

Viesojāmies Jēkabpils uzņēmumā „Sedumi”, veltījām laiku arī sportiskām aktivitātēm. Gan sacentāmies paši savā starpā dažādos pārbaudījumos Mežaparkā, gan visi kopā jutām līdzi savējiem divās spraigās basketbola spēlēs. Viena diena tika atvēlēta, lai katrs varētu to pavadīt pēc saviem ieskatiem kopā ar ģimeni. Savukārt kopīgs ģimeņu pasākums norisinājās „Sēļu sētā”, kur sadancojāmies Vitas Tallas vadībā un jautrās spēlēs pavadījām pēdējo pilno dienu Jēkabpilī.
Nemanot bija pienākušas projekta beigas, rīta pusē mūsu ģimenes skumīgi bija spiestas atvadīties no jauniešiem, bet visiem projekta dalībniekiem kopā vēl bija viena diena Rīgā, kuru izmantojām, lai iepazīstinātu draugus ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, jauno LU Dabaszinātņu māju un, protams, Vecrīgu. Lidostā neiztikt bez pāris asarām, bet solām viens otram vēl tikties, braukt ciemos un draudzību uzturēt arī turpmāk.

Šis projekts katram dalībniekam bija liels ieguvums, jo tas sniedza jaunus draugus, iespaidus, fantastiskas emocijas un atmiņas, zināšanas, kā arī lielu pieredzi tik daudzās jomās – svešvalodas lietošanā, komunikācijā, plānošanā, organizēšanā u.c. Neatsverami vērtīgs ir arī viss iegūtais projekta pirmajā daļā, kad viesojāmies Beļģijā, jo mums bija iespēja paplašināt savu redzesloku, iepazīt Beļģiju, tās kultūru un iedzīvotājus.

Liels paldies visiem, kuri palīdzēja šim projektam izdoties! Paldies skolotājām Ingai Ermansonei, Dacei Seglērei un Silvijai Tumanovai par projekta organizēšanu un vadīšanu, visiem, kuri piedalījās koncerta un uzņemšanas pasākuma tapšanā, Ingai Purviņai par aktivitātēm mājturības kabinetos, Vitai Tallai par jautro deju vadīšanu, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par atbalstu, Aijai un Egilam Bojāriem par ekskursiju SIA „Sedumi” un par transportu līdz Mežaparkam. Protams, neizsakāmi liels paldies visiem mūsu vecākiem par pacietību un sapratni visa projekta garumā, finansiālo atbalstu, par negulētajām stundām un par to, ka neatteicāt mūs vienmēr nogādāt no vienas vietas uz nākamo. Paldies!

JVĢ 11.b klases skolniece Viktorija Marčuka