Sākums Ziņas Notikumi
1
Mar
Ģimnāzistu starti pašvaldības ZPD konkursā
Biruta Īsā saite

Jau 6. Jēkabpils pašvaldības rīkotais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss norisinājās 28. februārī.
Konkursam tika iesniegti 5 darbi no JVĢ, Jēkabpils 2. vidusskolas un Jēkabpils 3. vidusskolas.

No mūsu ģimnāzijas konkursā piedalījās Lauris Zalva (11.ch), Loreta Adamoviča (11.a) un Liene Leitāne (12.a). Visi darbi bija pētījumi par Jēkabpili: Lauris pētīja Vienas pieturas aģentūras darbību, Loreta aprakstīja Sporta kluba un volejbola komandas “Jēkabpils Lūši” izveidošanos, attīstību un sasniegumus, bet Liene bija veikusi mērījumus, noskaidrojot CO2 līmeņa atbilstību normām Jēkabpils VĢ un citu sabiedrisko iestāžu iekštelpu gaisā.

Savā starpā sacenšoties, ģimnāzisti pēc žūrija komisijas vērtējuma ierindojās šādās vietās: Loreta – 1. vieta, Lauris – 2. vieta un Liene – 3. vieta.

Visi minētie darbu autori un vēl trīs citi 2., 3. martā iesniedz savus pētījumus Zemgales reģiona konferencei un 22. martā viņi dosies uz Jelgavu, aizstāvēs darbus plašā mērogā, mērojoties spēkiem ar pārstāvjiem no visām Zemgales reģiona skolām.

Paldies skolotājiem darbu vadītājiem A.Kokinam, A.Koļesinskai, A.Lazdiņam, Z.Vēverei , P.Stirnai un Dz.Priekulei par skolēniem sniegto atbalstu konkursa līmeņa pētniecisko darbu sagatavošanā.

Lai visiem darbu autoriem veiksmīgs starts Zemgales skolēnu zinātniskajā konferencē!

JVĢ direktora vietniece S. Ozoliņa