Sākums Ziņas Notikumi
3
Mar
Ģimnāzistu starti Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 11. konferencē Jelgavā
ivetao Īsā saite
2

2020. gada 28. februārī uz konferenci devās 8 jaunieši- zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) autori. Viņi piedalījās sīvā konkurences cīņā. Jo kopā bija pārstāvētas 29 skolas, 6 sekcijās bija sadalīti 184 darbi. Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē, jo lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Priecīgo ziņu, ka visi iesūtītie darbi tika atzīti par konkurējošiem, darbu autori saņēma jau 24. februārī, kad tika saņemtas recenzijas ar vērtējumu, jo, atbilstoši nolikumam, piedalīties konferencē tika aicināti to darbu autori, kuri kopvērtējumā bija ieguvuši 40 punktus.

Konferences noslēgumā tika paziņoti rezultāti:

1

3. vieta Artūram Baltmanim par darbu fizikā un Danutei Stivriņai – par darbu ekonomikā.

2. vieta Aivai Justei – darbs literatūrzinātnē un Elvīrai Rudzātei – darbs tiesībzinātnē.

1. vietu ieguva Valērija Ruta Hartmane ar darbu tiesībzinātnē un Andris Gailis ar pētījumu vēsturē.

Vēl konferencē piedalījās Elīna Kudrjašova ar darbu sporta pedagoģijā un Kristaps Voitiņš ar darbu ekonomikā.

Pirmās un otrās vietas ieguvēji tika izvirzīti uz valsts konferenci, kas notiks aprīlī.

 

Skolēni pētījumus veica jau kopš 11.klases, konsultējoties ar priekšmetu skolotājiem. Paldies skolēniem par pacietību, uzcītību un motivētu darbību, pateicība par sadarbību skolotājiem: Kārlim Klišānam, Andrim Lazdiņam, Dzintrai Priekulei, Silvijai Tumanovai, Dacei Seglērei, Dagnijai Vībānei.

 Direktora vietniece, ZPD izstrādes koordinatore Skaidrīte Ozoliņa