Sākums Ziņas Notikumi
28
Apr
Ģimnāzistu starti zinātniski pētniecisko darbu konferencēs
Biruta Īsā saite

22. aprīlī Rīgā norisinājās Latvijas skolēnu 41.zinātniskā konference, uz kuru bija izvirzīti un tajā piedalījās 3 mūsu vidusskolēni:

  • G.Krūmiņš, 12.b kl.; skolot. Dz.Priekule,
  • L.Leitāne, 12.a kl.; skolot. A.Lazdiņš,
  • L.Zalva, 11.c kl.; skolot. A.Koļesinska.

VISC mājas lapā publicētā rezultātu tabula apliecina, ka Lauris Zalva valsts konferencē politoloģijas sekcijā ieguvis 2.vietu.

27. aprīlī Cēsu Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāzijā notika valsts ģimnāziju skolēnu zinātnisko darbu konference.

Lūk, iepriecinoši rezultāti:

  • I.Seglēre 12.b kl. – 2. vieta; skolot. P.Stirna,
  • U.Cirša 12.b kl. – 2. vieta; skolot. P.Stirna,
  • S.Bērziņa 12.a kl. – 2. vieta; skolot. Z.Vēvere,
  • L.Adamoviča 11.a kl. – 2. vieta; skolot. A.Kokins,
  • A.Vaivode 12.b. kl. – 3. vieta; skolot. P.Stirna.

27. aprīlī mūsu ģimnāzijā notika reģionāls pamatskolas skolēnu pētniecisko darbu konkurss, kurā piedalījās arī Krustpils pamatskolas audzēkņi.

1. vietu šajā konkursā ieguva 9.b klases skolnieks Kristaps Voitiņš (skolot. S.Mekša).

25. aprīlī ģimnāzijā ZPD projektu dienā savus darbus prezentēja 11. klašu skolēni.

Jācer, ka arī starp viņiem būs vairāki laureāti, godalgotu vietu ieguvēji nākošā mācību gada konkursos un konferencēs.

JVĢ direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa