Sākums Ziņas Notikumi
14
Nov
11.-18. novembris Pilsonības un patriotisma nedēļa
Biruta Īsā saite

Latvijai – 100

“Sargājiet savu valsti, izkopiet to, jo zināt – ja nebūs Latvijas, nebūsit arī jūs.”

/Jānis Čakste/

Es un tu – mēs esam Latvija!

Apliecinot piederību savai valstij, nēsāsim sarkanbaltsarkanās lentītes!

Dsc 8519

☼ Novembrī katra klase kopā ar audzinātāju organizē LV svētkiem veltītu svinīgu klases stundu!

☼ 11.11. – Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Skolu pārstāv 10.klases + citu klašu interesenti kopā ar audzinātājiem.

☼ 16.11. plkst. 13:00 - Valsts svētku koncerts skolā “Manai Latvijai 100” . Piedalās skolas mākslinieciskie kolektīvi un individuālie izpildītāji, viesi. Koncertam katra klašu paralēle gatavo kopīgu sveicienu Latvijai svētkos.

☼ 18.11. – plkst. 17:00 “Gaismas ceļš” - sveču aizdegšana Kena parkā. Skolu pārstāv 11.klases un audzinātāji, taču ikviens ir aicināts nākt un aizdegt savu svecīti Latvijai!

Latvijas 100-gade Pilsonības nedēļā skolā tiek akcentēta ikvienā mācību priekšmetā. Kopīgi un individuāli paveiktais rezultējas Latvijas tēmai veltītās vizuālo, radošo darbu izstādēs, kas apskatāmas klašu kabinetos un skolas gaiteņos, kopīgi veidotos priekšnesumos, patriotisko dziesmu dziedāšanas stundās, individuālos klašu projektos, konkursos u.c.

Lai sirds silti, pilsoniskā pašapziņā un līdzdalībā balstīti svētki!