Sākums Ziņas Notikumi
29
Okt
13. novembrī atvērtā diena vecākiem
Biruta Īsā saite

Skolas darbā sasniegsim vairāk, ja strādāsim visi kopā, ja lietosim vārdus MĒS, MŪSU.

13. novembrī Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiek organizēta ATVĒRTĀ DIENA VECĀKIEM.
Aicinām vecākus:

  • būt klāt stundās no plkst. 8.15 līdz plkst. 15.20;
  • uz individuālu sarunu ar klases audzinātāju un /vai mācību priekšmetu skolotājiem laikā no plkst.15. 30 – līdz plkst.19;
  • uz sarunu ar skolas direktoru vai vietniekiem, kā arī ar atbalsta personālu - visas dienas laikā;
  • degustēt skolas pusdienas starpbrīžos;
  • apskatīt renovēto garderobi un citas telpas skolā.

Lai Jūs varētu savu laiku plānot un izmantot to maksimāli efektīvi, ieteicams iepriekš sazināties ar klases audzinātāju un/vai priekšmeta skolotāju, vienoties par konkrētu tikšanās laiku.

S.Ozoliņa