Sākums Ziņas Notikumi
4
Nov
17.oktobrī biologi, ķīmiķi, ģeogrāfi, sporta skolotāji dodas pieredzes braucienā uz Skrīveriem
Biruta Īsā saite
Mērķis – iepazīties ar Skrīveru Zemkopības institūta darbības specializāciju.
Institūts specializējas lietišķo pētījumu veikšanā laukkopībā, daudzgadīgo zālāju selekcijā, griķu šķirņu sākotnējā sēklaudzēšanā, izlases sēklas kvalitātes uzlabošanā, sniedz konsultācijas zemniekiem sēklaudzēšanas jautājumos. Ar darbu institūtā mūs iepazīstināja mūsu skolas absolvents Aivars Jermušs.
Iepazināmies ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu. Skola realizē 6 izglītības programmas. Mēs dalījāmies pieredzē matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programmu apguvē, kā arī sporta pasākumu organizēšanā.
Apmeklējām Andreja Upīša memoriālo māju Skrīveros, kurā var iepazīties ar rakstnieka dzīvi un darbu, doties neklātienes ekskursijā pa romāna „Zaļā zeme” un stāsta „Sūnu Ciema zēni”vietām.
IMG 4690