Sākums Ziņas Notikumi
30
Okt
2. novembrī Vecāku diena
Biruta Īsā saite

Ceturtdaļa mācību gada ir paskrējusi!

Pēc rudens brīvdienām  - jau pirmdien - skolēni saņems liecības ar starpvērtējumu, kam ir prognozējošs un pašreizējos mācību rezultātus atspoguļojošs  raksturs.

Pēc starpliecību izdalīšanas parasti plānojam vecāku dienu, lai radītu vecākiem iespēju atnākt uz skolu un sarunā ar konkrētu mācību priekšmetu skolotājiem apspriest bērna sekmes, iespējamos uzlabojumus, sadarbības formas u.c.

Gaidīsim vecākus skolā 2.novembrī!

No 15:30 līdz 19:00 mācību priekšmetu skolotāji,  audzinātāji, atbalsta personāls un administrācija  gaidīs jūs  savos kabinetos, lai kopā ar jums (vēl labāk - kopā ar skolēnu!) apspriestu veiksmes un neveiksmes, vienotos par risinājumiem.

Šajā dienā piedāvājam arī  iespēju  apmeklēt mācību stundas, nogaršot pusdienas skolas ēdnīcā.

Kopā varam vairāk!