Sākums Ziņas Notikumi
3
Apr
4. aprīlī Vecāku diena
Biruta Īsā saite

Skolas darbā sasniegsim vairāk, ja strādāsim visi kopā!

04.04. Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiek organizēta vecāku diena.

Šajā dienā aicinām vecākus -

  • apmeklēt mācību stundas;
  • starpbrīžos degustēt skolas pusdienas;
  • ierasties uz individuālu sarunu ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, administrāciju vai atbalsta personālu laikā no plkst. 15:30  līdz plkst. 19:00.

Lai Jūs varētu savu laiku plānot un izmantot to maksimāli efektīvi, ieteicams iepriekš sazināties ar klases audzinātāju vai konkrētā mācību priekšmeta skolotāju un  vienoties par konkrētu tikšanās laiku.

Uz sarunu ar skolotājiem vēlams ierasties kopā ar skolēnu, jo trīspusējas sarunas un viedokļu apmaiņa veicina veiksmīgāku situācijas analīzi, problēmas risinājumu.

Dalīsimies priekā un meklēsim risinājumu grūtībās!