Sākums Ziņas Notikumi
6
Dec
5. lietišķo pētījumu konference Jēkabpils Agrobiznesa koledžā
Biruta Īsā saite

30. novembrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika 5. lietišķo pētījumu konference, kurā bija  uzaicināti piedalīties arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni.

Savus pētījumus uzņēmējdarbībā, IT jomā, matemātikā, svešvalodās u.c. nozarēs prezentēja Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studenti. Daudzi savu pētījumu prezentēšanā izmantoja pašdarinātus plakātus.

Jēkabpils Valsts ģimnāziju spīdoši pārstāvēja 12.A klases skolniece Anete Patrīcija Pavlova ar pētījumu par sociālās uzņēmējdarbības iespēju SIA Margret. Drosmīgi un pārliecinoši uzstājās 10.A klases skolnieces Lāsma Ludborža un Rasa Martinova ar pētījumu par pieprasījumu un piedāvājumu Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ēdnīcā. Meiteņu pētījumu tēzes tiks publicētas speciālā konferences izdevumā.

20161130 084231 20161130 084826 20161130 093748 1 20161130 094653

Jāatzīmē, ka ir atšķirīga pieeja pētījumu veikšanā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā un ģimnāzijā, taču vērtīga ir iespēja iepazīt citu mācību iestāžu pieredzi, parādīt un pārbaudīt sevi.

Kā klausītāji konferences 1-ajā daļā piedalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10.D klases skolēni ar audzinātāju Ludmilu Valti.

skolotāja Dzintra Priekule