Sākums Ziņas Notikumi
28
Mai
7.a klases sapnis par teātri
Biruta Īsā saite

Opera, balets, teātris – skatuves mākslas žanri ir dažādi, bet tiem ir daudz kopīga, piemēram, skatuve, scenārijs, režisors un aktieri. Ar šiem un citiem skatuves mākslas elementiem mēs, 7.a klase, šī mācību gada laikā iepazināmies.

Viss sākās šī mācību gada janvārī, kad literatūras stundā lasījām Raiņa lugu “Zelta zirgs”. Mūsu literatūras skolotāja Silvija Tumanova ieminējās, ka varētu iestudēt mazu uzvedumu, balstoties uz šīs lugas motīviem. Es uzreiz sapratu, ka tas varētu būt interesanti, un piekritu būt iestudējuma režisore. Nepilnu divu mēnešu laikā tapa šis uzvedums.

Process pirmajā reizē nebija no tiem vieglākajiem. Bija jāraksta jauns scenārijs, jāmeklē aktieri, jāveido dekorācijas un jāmeklē tērpi.

Kad pienāca pirmizrādes diena, bijām tik uztraukušies kā nekad. Izrādi rādījām klasei un klases audzinātājai, daudzi apgalvoja, ka viņiem patika.

7 A Luga1 7 A Luga 2 7 A Luga3 7 A Luga4

Pēc izrādes atkal varējām vairāk pievērsties mācībām un citām nodarbēm, taču drīz mums sāka pietrūkt lugas un mēģinājumu. Pagāja laiks, līdz man radās jauna ideja. Šo ideju izstāstīju dažiem draugiem un latviešu valodas skolotājai Silvijai, viņiem tā patika.

Tā radās jauna luga, kuras scenārijs ir pilnībā manis pašas izdomāts. Mēs ar klases biedriem iestudējām lugu “Sniegbaltīte”. Process otrajā reizē bija daudz vieglāks. Aktieri bija gandrīz tie paši, tērpi jau bija gatavi un pie dekorācijām arī nevajadzēja ļoti piedomāt. Bet bija viens sarežģījums – laiks. Ir mācību gada beigas, visi domā par saviem vērtējumiem un vēl neizdarītajiem darbiem.

Bet mēs to paveicām. 2019. gada 23. maijā tika uzvesta pilnīgi jauna luga “Sniegbaltīte”.

Man ir neizmērojams prieks par paveikto un to, ka uzdrošinājos kaut ko tādu darīt. Liels paldies manai literatūras skolotājai Silvijai, manai klases audzinātājai Anitai Vanagai, bet vislielākais paldies maniem klases biedriem, kuri bija lieliski aktieri un brīnišķīga atbalsta komanda. Paldies Jums!

Es katram novēlu piepildīt savus sapņus, lai gan no paša sākuma tas šķiet neprāts, galvenais ir mēģināt un ticēt sev!

Tiecoties uz savu mērķi, tu iedvesmo citus.

7.a klases skolniece Beāte Roga

 

Man kā 7.a klases audzinātajai šogad bija gods noskatīties divas nelielas teātra izrādes, kas tapa sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Silviju Tumanovu. Klasei veidot izrādi ir izaicinājums un pieredze, jaunu prasmju apgūšana un drosme to prezentēt citiem. Sadarbojoties kopā, veidojam komunikatīvas prasmes, pārvaram grūtības un stresu, mācāmies pieņemt kritiku un uzslavas utt. Lielākai daļai tā bija pirmā pieredze dalībai teatrālos uzvedumos. Priecēja, ka pēc pirmā uzveduma bija vēlme turpināt un nākamajā izrādē iekļāvās arī citi klases skolēni. Kā drosmīgu soli uztveru sava scenārija rakstīšanu otrajai izrādei, ko uzņēmās Beāte. Sirsnīgi pateicos latviešu valodas un literatūras skolotajai par klasei doto iespēju un ieguldīto darbu. Ceru, ka neapstāsies pie izdarītā un turpinās!

jaunu pirmizrāžu gaidās – klases audzinātāja Anita Vanaga

 

Man ir patiess prieks par 7.a klases veikumu, par skolēnu radošumu un atsaucību, par vēlmi darīt kaut ko papildus. Šis ir veids, kā mācāmies literatūru, izejot ārpus tradicionālajiem mācību stundas rāmjiem. Skolēni apgūst daudzveidīgas prasmes, gan iestudējot klasiku (Raiņa “Zelta zirgs”), gan radot paši savus tekstus. Paldies radošās grupas režisorei Beātei Rogai un aktieriem Kristiānai Podniecei, Kristīnei Radzevičai, Agnijai Straumei, Ivetai Žakevičai, Matīsam Fonabergam, Rināram Krušānam, Renāram Rimicānam, Robertam Zvaigznem, Rihardam Gailumam, kā arī skaņu režisoram Linardam Stivriņam.

latviešu valodas skolotāja Silvija Tumanova