Sākums Ziņas Notikumi
28
Sept
8.oktobrī aicinām vecākus uz semināru par mediāciju!
Biruta Īsā saite

Skolēni tādā jau piedalījušies.

„Nekas cits mani nav traucējis, tikai nesaskaņa.
Nesaskaņa nāk no nezināšanas,
kad es nezinot vai tīšām pārkāpju kādus visiem kopējos
pasaules attīstības likumus vai noteikumus.
Bet noteikumi vienmēr darbojas trīs galvenajos eksistences līmeņos:
manis paša dzīvē,
ļaužu kopīgā dzīvē,
ideju un principu līmenī.
Saskanīga dzīve prasa manis
darbošanos visos šajos trīs plānos
un gandrīz vienmēr vienlaicīgi. ” /I.Ziedonis/
Img 7387

8.oktobrī plkst. 13.30 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas svinību zālē notiks seminārs/diskusija vecākiem un skolotājiem “Komunikācijas loma ģimenes un skolas sistēmu mijiedarbībā”.

Tēmu loks:

  1. Mediācijas vieta un loma skolā un ģimenē;
  2. Nevardarbīga un vardarbīga uzvedība skolu vidē;
  3. Sociālās grupas. Saskarsmes veicināšanas loma starp sociāli atstumtajām grupām un sabiedrību;
  4. Sabiedrība, sociālais un brīvprātīgais darbs;
  5. Citas aktualitātes.
 Img 7392

Mediācija ir brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas palīdzību pašas mēģina atrast konstruktīvu konflikta risinājumu.

Lektore – Lolita Strode. (Praktizējoša mediatore. Juriste. Lektore, vieslektore LLU, RTA. Mg.oec., can.Dr.paeg.)

Semināra ilgums – 4 stundas.

 Img 7394

 Skolēnu viedoklis par semināru

Septembrī līdzīgs seminārs skolas svinību zālē notika ģimnāzijas skolēniem.

No katras 7.-12.klases divi pārstāvji iepazinās ar mediācijas procesa teoriju un praksi, veica radošus un dalībniekus saliedējošus uzdevumus.

Skolēni par semināru:

“Manuprāt, pasākums bija ļoti interesants un ikdienā noderīgs. Šī bija perfekta iespēja izvērtēt savas zināšanas konfliktu risināšanā un apgūt, kā uzdot pareizos jautājumus, lai atrisinātu kādu konfliktu ātrāk un efektīvāk.” (Roberts, 11.a)

“Es biju seminārā par mediāciju. Es no šīs nodarbības ieguvu daudz ko jaunu. Turpmāk es zināšu, kā reaģēt uz konfliktu, kurš ir starp klasesbiediem vai pat skolā gaitenī. Man personīgi ļoti patīk šāda veida semināri, ko var izmantot ikdienā jebkurš. Gribētos vēl šāda veida seminārus turpmāk.” (Keita, 8.c)

“Mani šis pasākums ieinteresēja! Uzzināju, kā var otram cilvēkam uzlabot garastāvokli, ja redzu, ka kādam tas ir slikts. Redzēju no malas, kā izskatās, kad cilvēki strīdas sīkumu dēļ, piemēram, par zīmuli. Uzzināju, kā risināt konfliktu un kā neiesaistīties konfliktos. Šāda tipa pasākumi, manuprāt, interesētu ikvienu, jo ir pamācoši un dzīvē noderīgi. Domāju, ka būtu labi, ja šādi pasākumi būtu arī turpmāk JVĢ. Garums šim pasākumam bija 4 stundas, un tas bija pietiekams, jo galu galā mēs nesēdējām uz vietas, mēs spēlējām arī spēles.” (Sintija, 8.d)

“Es šādus pasākumus skolā uztveru kā vajadzīgus, piemērotus un ļoti noderīgus. Konflikti, strīdi un nesaskaņas skolā, klasē vai draugu lokā nenotiek katru dienu, taču, kad izceļas strīds, ir jāzina, kā rīkoties, un jāatrod tam labākā pieeja.

Par to, kā konflikti izceļas, kas tos veicina, kā "neuzkurināt" sevi un citus, par to mums stāstīja, bet diemžēl tikai diviem skolēniem no katras klases. Uzskatu, ja skola vēlas tiešām savu ikdienu BEZ pārpratumiem, nevajadzīgiem konfliktiem un nesaskaņām, šādus pasākumus vajadzētu rīkot katrai klasei atsevišķi. Šis pasākums mums visiem, manuprāt, daudz dotu. Tas noderētu ne tikai skolā, bet arī ārpus tās, komunicējot ar saviem vienaudžiem, vecākiem, treneriem un arī ne tik labi pazīstamiem cilvēkiem.

Man ļoti patika šis pasākums, un es būtu priecīga, ja mēs šādus pasākumus varētu apmeklēt biežāk! Paldies par šo iespēju!” (Anna, 7.b)

“Man ļoti patika spēlēt spēles, tādēļ bija interesanti klausīties lekcijas laikā. Manuprāt, lektorēm bija ļoti laba pieeja maniem vienaudžiem!” (Elīna, 7.e)

“Pasākumā uzzināju daudz ko jaunu, un domāju, ka iegūtās zināšanas noderēs kā tagad, tā arī nākotnē. Pasākums bija ļoti vērtīgs, jo bija interesanti klausīties un spēlēt paredzētās spēles. Šis pasākums bija lietderīgs un jauks, ļoti ceru, ka tādi skolā notiks vēl.” (Elizabete, 7.d)