Sākums Ziņas Notikumi
15
Mai
Aicinām devīto klašu absolventus vispārējo vidējo izglītību iegūt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā!
Biruta Īsā saite

Mācību gads tuvojas noslēgumam, un devīto klašu skolēni drīz saņems apliecību par pamatizglītību. Obligātais pamatizglītības ieguves posms tūlīt būs noslēdzies. Nu jāizlemj, ko darīt tālāk.

Aicinām devīto klašu absolventus vispārējo vidējo izglītību iegūt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā!

2020./2021.mācību gadā 10.klašu skolēni uzsāks kompetenču pieejā balstīta pilnveidotā mācību satura apguvi.

Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vispārējās vidējās izglītības standartu gan skolēniem (šajā saitē), gan vecākiem (šajā saitē).

Ģimnāzija piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmu ar 4 padziļināto kursu komplektiem jeb padziļināto mācību priekšmetu komplektiem:

1) humanitārais (valodu) virziens,
2) humanitārais (mākslu) virziens,
3) dabaszinātņu virziens (medicīna, farmācija, vides zinības, lauksaimniecība),
4) matemātikas virziens (inženierzinātnes, informācijas tehnoloģijas).

Katrā kursu komplektā apgūstamos padziļinātos kursus jeb padziļināti apgūstamos mācību priekšmetus skaties šeit.

Katrā kursu komplektā visus apgūstamos kursus jeb mācību priekšmetus skaties šeit.

Skolēnu uzņemšanu 10.klasē nosaka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas “Izglītojamo uzņemšanas kārtība”.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, šogad uzņemšanu organizējam 2 posmos:

1.No šodienas līdz 5.jūnijam lūdzam iesūtīt pieteikumus elektroniski (pieteikuma forma) vai iesniegt personīgi ģimnāzijas kancelejā (iesnieguma forma *.pdf formātā un MS Word formātā), lai prognozētu aptuveno skolēnu skaitu un plānotu drošu dokumentu iesniegšanas grafiku.

2. No 15. līdz 19.jūnijam notiks dokumentu pieņemšana klātienē.

Detalizēta informācija par 2020.gada uzņemšanu Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 10.klasē šajā saitē.

Gaidīsim Tevi ģimnāzijā!

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas administrācija