Sākums Ziņas Notikumi
1
Okt
Aizvadīti 7. un 10. klašu adaptācijas pasākumi
ivetao Īsā saite

Jau vairāk nekā 10 gadus skolas tradīcija ir septembra pirmajā pusē organizēt 7. un 10. klašu adaptācijas pasākumus.

Adaptācijas pasākuma mērķis 7. klasēm ir iepazīt jauno skolu, satikties ar skolas darbiniekiem, kuri ikdienā var skolēnam palīdzēt, ieskatīties kabinetos un telpās, kuras skolas ikdienā ir nepieciešamas (skolas bibliotēka, medmāsiņas kabinets, kanceleja), paviesoties pie skolas psihologa un sociālā pedagoga. Katrā punktā klasei ir dots uzdevums, kas jāpaveic. Klašu kopīgu pūļu rezultātā top gan ideālā skolotāja portrets, gan draudzīgs atgādinājums, ka prieks dzīvot rodas attiecībās, kuras jākopj, un atgādinājums, ka ikdienā jādzīvo draudzīgi, sadarbībā atbalstot citam citu. Pasākuma laikā klasēm jāsacer dziesma, jāizdomā klases devīze, un veikums jāprezentē citām klasēm. Pasākums noslēdzas ar kopīgu skolas himnas dziedāšanu un saldu pārsteigumu katrai klasei.

10. klašu adaptācijas pasākums notiek Mežaparkā. Pasākuma mērķis ir nemainīgs visus gadus - iepazīt tuvāk klases biedrus, kopīgās aktivitātēs veicināt kolektīvu saliedēšanos un piederību skolas kolektīvam, interesanti un aktīvi pavadīt dienu, liekot katrai klasei veikt jau tradicionālos ikgadējos pasākumus, kā klases zvaigznāja izveidošana, klases devīzes un himnas radīšana u.c., kā arī piedāvājot kaut ko interesantu un iepriekš nebijušu. Piemēram, šogad katram skolēnam bija iespēja mēģināt trāpīt mērķī ar gaisa šauteni, profesionāla instruktora pavadībā. Paldies Latvijas Valsts bruņoto spēku kapteiņleitnantam un JVĢ skolas padomes priekšsēdētājam Guntaram Rožlapam par atsaucību, pacietību un ieinteresētību jauniešu apmācīšanā. Iemācīties izvēties mērķi un trāpīt ir svarīgi prast gan tiešā, gan plašākā kontekstā!

Pasākums norisinājās nepiespiestā gaisotnē, atmosfērā. Tika spēlētas dažādas spēles un veikti dažādi uzdevumi, kas bija balstīti uz komandas darbu un sadarbošanos. Dienas ietvaros klasēm bija gan jādzied, gan jādejo, gan jautri jāsporto, jāspēj uzticēties un ļauties klases biedru vadībai, būt vērīgiem, uzmanīgiem un sadarboties spējīgiem.

Jāatzīst, ka arī organizatori šo pasākumu izbauda, jo tas ļauj skolēnus ieraudzīt citā vidē, apstākļos un katru gadu secināt: “Nu labi mums tie jaunieši!”

Jau otro gadu pasākumu atbalsta un aktīvi piedalās tā organizēšanā skolas parlamenta vecāko klašu biedri, skolotāja L. Vizule, nemainīgs ir direktora vietnieces D. Druvenieces, sociālās pedagoģes A. Vanagas, psiholoģes L. Ščadro, skolas sporta skolotāju J. Jubeļa un D. Vībanes, kā arī tehnisko darbinieku ieguldījums!

Paldies klašu audzinātajiem un skolēniem par draudzīgas un laipnas atmosfēras radīšanu!

Lai visiem veiksmīgs, draudzīgs mācību gads!

Turpinājumā dažu skolēnu viedokļi par pasākumu:

“16. septembrī mums, visām 10. klasēm, norisinājās adaptācijas pasākums, kurā mums bija iespēja vairāk iepazīt savus klases biedrus, kopīgi visiem pavadīt laiku kopā un pēc pasākuma arī mierīgi pasēdēt ar klasi nelielā piknikā. Kopumā visiem patika šis pasākums un nebija neviena, kurš būtu slikti pavadījis laiku tajā dienā. Kā atmiņā paliekošu varētu pieminēt aktivitāti, kurā vajadzēja sasēsties rindā un ar glāzītēm pārnest ūdeni pāri galvām. Tas mums likās gan jautri, gan arī bailīgi, jo viegli varēja ūdeni izgāzt uz sevis vai saviem klasesbiedriem. Izsakām milzīgu paldies pasākuma organizatoriem, kā arī skolotājām un visiem klases biedriem par kopā pavadīto laiku, kas noteikti paliks atmiņā vēl ilgi.” (Nikita Lavigins, 10.a klase)

“Adaptācijas pasākums bija ļoti jauks veids, kā pavadīt saulainu dienu ar savu klasi un to arī vairāk saliedēt.” (Daniela Vasile, 10.a)

“Adaptācijas pasākums bija aizraujošs un interesants. Vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šī pasākuma plānošanā un realizēšanai, protams, arī savai klasei! Pasākums bija ļoti saliedējošs un jautrs. Atrakcijas bija oriģinālas un pamācošas, kas ir ļoti pozitīvi! Paldies!” (Elīza Koļesinska, 10.b)

“Manuprāt, pasākums kopumā bija izdevies. Protams, ir lietas, ko var vēl uzlabot, lai pasākuma laikā varētu justies pilnībā komfortabli, taču pasākuma galvenā ideja bija izdevusies - klase aktīvi un lietderīgi darbojās kopā.” (Dace Bērziņa, 10.a)

“Man liekas, ka pasākums bija ļoti interesants. Dažāda veida aktivitātes mūs saliedēja un parādīja katra stiprās puses. Es domāju, ka noteikti tādus pasākumus varētu rīkot biežāk, lai klasē būtu vienotība - viens par visiem un visi par vienu!” (Diāna Mierture, 10.b)

Raksta tapšanu nodrošināja sociālā pedagoģe Anita Vanga un Jete Dzene, 10.b

Vairāk mirķli šeit: https://failiem.lv/u/xzqu5t2m#/list/