Sākums Ziņas Notikumi
20
Aug
Aktuālā informācija
Biruta Īsā saite

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēniem un darbiniekiem Covid-19 siekalu testu nodošana plānota pirmdien, 30. augustā, rīta pusē. Precīza vieta un laiks tiks norādīti E-klases pasta vēstulē 25. augustā.

Informācija par 1. septembra Zinību dienas norisi un klašu telpu sadalījumu tiks sniegta 30. augustā.