Sākums Ziņas Notikumi
20
Dec
Apsveicam! (1)
Biruta Īsā saite
Atziniba Rvsyr2qp6cuo Kfcpjgprjgs

Skolotāja Sandra Saksone aktīvi izmanto portāla uzdevumi.lv iespējas, aicina šo portālu izmantot skolēniem.

2018./2019. m.g. 1. semestrī matemātikas skolotāja izveidojusi un nosūtījusi skolēniem 56 digitālus pārbaudes darbus!

Par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā SIA "Uzdevumi.lv " skolotājai izteikuši atzinību, pasniedzot Atzinības rakstu.

Atzinības rakstu no portāla uzdevumi.lv ir saņēmis ar ģimnāzijas kolektīvs. Paldies visiem, kas ir ieguldījuši savu darbu, lai sasniegtu šos rezultātus!

Lepojamies un sveicam skolotāju, novēlot sekmīgu sadarbību arī turpmāk!

S. Ozoliņa