Sākums Ziņas Notikumi
6
Okt
Atskatoties uz Dzejas dienām
ivetao Īsā saite

Septembris – Dzejas mēnesis.

Tas Latvijā visiem zināms un nav nekas jauns. Bet kaut ko jaunu katru gadu piedzīvo tie, kas paņem rokās dzejas krājumu, lai izvēlētos literatūras stundai sev tuvo dzejoli, tie, kas apmeklē Dzejas dienu pasākumus pilsētā, tie, kas uzdrošinās piedalīties Dzejas dienu slamā (jauno autoru dzejas cīņās), tie, kas ar krītu rokās dodas ielās un iesaistās ikgadējā akcijā “Sirds uz trotuāra”, rakstot sev tuvas dzejas rindas uz pilsētas trotuāriem.

Sirds Uz Trotuāra 11 Sirds Uz Trotuāra 2 Sirds Uz Trotuāra 31


Kaut ko jaunu piedzīvoja arī tie skolotāji, kas šogad atsaucās aicinājumam skolas radio lasījumos dalīties iespaidos ar savu dzejas pieredzes stāstu, lasīt sev tuvas dzejas rindas. Paldies skolotājiem Sandrai Bondarei, Elgai Skrebelei, Ērikam Zepam, Ilzei Blūmai, Sandrai Saksonei, Anitai Grigalovičai, Kārlim Klišānam, Ritai Kļaviņai, Dacei Druveniecei, Laimai Avotai, Dagnijai Vībānei, Aivim Kokinam un direktoram Valerjanam Vizulim!

Skolotāji skolas radio ēterā lasa dzeju:

Img 0916 Img 0831 Img 08961 Img 08941 
Img 0825 Img 0824 Img 08461  Img 0833
Img 0828 Img 08981 Img 08421  Img 0911 


Kā katru gadu, ir arī drosmīgie, kas ļaujas izaicinājumam un dodas piedalīties dzejas slamā. Mūsu skolu šogad tajā pārstāvēja Beāte Bogdanova un Grēta Kristiāna Gumbele. Prieks bija slamotāju rindās redzēt absolventu Matīsu Navenicki, bet absolvents Oskars Otomers pat bija izpelnījies godu būt žūrijas rindās… Jā, dzeja ievelk!

Iespaidos dalās Grēta:

Dzejas slams 2020

Dzejas Slams

Dzejas slams bija viens no šī gada Dzejas festivāla „Identitāte” ( 8.09.-12.09.) pasākumiem. 
Dzejas slams kā dzejas dienu tradīcija notika jau piekto gadu.

Tas ir konkurss, kurā piedalās jaunie autori ar savu dzejoļu lasījumiem. Šogad pasākumā klātesošos ar saviem gara darbiem iepazīstināja septiņi dalībnieki, kurus vērtēja trīs žūrijas pārstāvji - Ingūna Ūbele, Ilona Švābe un 2018. gada Dzejas slama uzvarētājs Oskars Otomers.

Konkurss notika trīs kārtās ar ļoti sīvu cīņu dalībnieku starpā. Katras kārtas priekšnesums ilga no 1 līdz 3 minūtēm, pēc dalībnieka dzejas lasījuma žūrija izteica savu vērtējumu gan vārdos, gan punktos. Žūrijas punktu skaits summējās.

Pēdējā kārtā iekļuva četri dalībnieki, kuru starpā bija Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēknes - Beāte Bogdanova 9.b , kas ieguva 2.vietu, un Grēta Kristiāna Gumbele 12.a, kas ieguva 3.vietu.

Pati piedalījos pirmo reizi, piedalīties nolēmu, jo guvu iedrošinājumu un atbalstu no klases. Esmu pateicīga saviem klasesbiedriem un klases audzinātājai Sandrai Bondarei, jo ar viņu atbalstu spēju pārvarēt savas bailes un atklāt pasaulei savu dzejas redzējumu!

Skolasbiedri! Jūs, kas savas dvēseles sajūtas aprakstāt dzejā, es aicinu būt atvērtiem un uzdrošināties dalīties savā dzejā ar pasauli! Saņemieties nākamgad! Tas ir aizraujoši!

Grēta Kristiāna Gumbele, 12.a

Beāte Ābeļos1 Jaunus iespaidus guva arī Beāte Bogdanova, kura pēc otrās vietas iegūšanas dzejas slamā, tika uzaicināta piedalīties dzejas un dziesmu pasākumā “No zāles čuksta līdz vēja auriem”, kas norisinājās Ābeļu estrādē – skaistā vietā Daugavas krastā.

Savukārt nemierīgākie, azartiskākie izmantoja izdevību piedalīties dzejas orientēšanās sacensībās pilsētvidē, lielāko daļu sestdienas pavadot dažādās pilsētas vietās, mēģinot salikt kopā īstās dzejas rindas un lauzot prātu foto mīklu atminēšanā…

Par iespaidiem stāsta Grēta:

Dzejas foto orientēšanās „Dzejo, ceļo Jēkabpilī”

Dzejas dienās Jēkabpilī norisinājās foto orientēšanās sacensības, kuru galvenais mērķis bija mudināt ģimenes, draugus un kolēģus aktīvi pavadīt laiku, iepazīstot Jēkabpili un tās vēsturi. Pasākumu organizēja Jēkabpils Galvenā bibliotēka.

Galvenais uzdevums bija, vadoties pēc dotās kartes, atrast astoņus kontrolpunktus Jēkabpils pilsētā un izpildīt katrā no tiem konkrētus uzdevumus, tas ir, katrā kontrolpunktā jāveic komandas foto un jāatrod dzejoļa fragmenta otrā daļa. Kā arī bija iespēja veikt papildu uzdevumus – viena vārda veidošana no divos foto attēlotiem objektiem, izveidotais vārds tika ievietots krustvārdu mīklas režģī. Vēl papildus bija iespēja minēt sešas latviešu tautas mīklas, kuru atminējums bija jāatrod dabā un jāveic foto. Pēdējais papilduzdevums bija uzfilmēt, kā kāds komandas pārstāvis norunā skolas laikā mācītu dzejoli, svarīgi bija to darīt pie kādas Jēkabpils mācību iestādes.

Dzejas dienu foto orientēšanās pasākumā piedalījās astoņas komandas. Jēkabpils Valsts ģimnāzija tika pārstāvēta godam ar vairākām komandām. Otrās vietas ieguvējas – „Bestijas” (Madara Liepiņa un Paula Fonaberga), trešās vietas ieguvēji – „D2” (Dace Druveniece ar savu vīru), nominācijas „Atraktīvākie” ieguvēji - „Dzejas hipsteri”, kuru sastāvā bijām mēs - 12.a klases skolnieces Santa Pikure un Grēta Kristiāna Gumbele, klases audzinātāja Sandra Bondare un ģimnāzijas absolvente Kristīne.

Pasākums bija ļoti aizraujošs un interesants. Dotie uzdevumi lika saspringti domāt par pareizo atbildi, jo varianti varēja būt vairāki.

Ceram turpināt iesākto tradīciju un aicinām iesaistīties arī jūs!

Dzejas dienās Jēkabpilī ir daudz darāmā!

Dzejo Ceļo 1 Dzejo Ceļo 2

 Un nu ieskatam pa vienam Beātes un Grētas dzejolim

Kāpnes manas

Kāpnes manas 
Esmu bedrē iekritusi,
Savus pirkstus un rokas atsitusi.
No bedres apakšas, piķa tumsā,
Knapi augšu var redzēt.
Es ārā netieku,
Viena, bez neviena, kas man palīdzēs,
Palīdzēs ārā tikt.
Man bail, tumsā es redzu deformētus siluetus.
Tie saka man, ka es ārā netikšu.
Man bail, es bļauju,
Bļauju, bet neviens nedzird.
Bailes vēršas par dusmām,
Dusmas par asarām,
Asaras par klusumu.
Klusumā es dzirdu sevi.
Es dzirdu sevi.
Es nožēloju, ka velti spēkus savus tērēju
No asarām es naglas veidotu,
No dusmām es pakāpienus celtu,
No tiem es kāpnes veidotu.
No bedres būtu tikusi, sev būtu piedevusi.
Tagad es asaras piedurknē slauku,
Kapucē sēžu, slēpju savu kaunu.
Neesmu es nekas, spēka man vairs nav
Kāpnes nobrukušas jau.
Izzudušas tās,
Sabrukušas.
Kāpnes manas.

(Beāte Bogdanova)

 

Nebūt…

Es varēju nebūt nekas.
Es varēju būt viss.
Bet vai tu būtu,
Ja es nebūtu nekas?

 

Es varēju nebūt diena,
Kas paskrien garām.
Es varēju būt mirklis,
Kas pazib, bet paliek.

 

Es varēju nebūt zieds,
Kas uzplaukst uz īsu brīdi.
Es varēju būt sals,
Kas dzeļ kailā miesā.

 

Es varēju būt brīvs,
Neko nezināt, neko nedarīt.
Es varēju būt tiešs
Neko nepārprast, neko nepārdomāt.

 

Es varēju būt es,
Es varēju nebūt fantāzija,
Kas rada ilūziju!

(Grēta Kristiāna Gumbele) 

 informāciju apkopoja d. v. Dace Druveniece