Sākums Ziņas Notikumi
6
Mai
Attālinātā mācību procesa laikā mājturībā un tehnoloģijās top skaisti darbi
Biruta Īsā saite
2020 05 06 Majt Attal02

Attālinātā mācīšanās mājturībā un tehnoloģijās ir izaicinājums gan priekšmeta skolotājam, gan skolēniem, jo realizēt iecerētos projektus no koka un metāla nav iespējams, tādēļ tika piemeklēta alternatīva – papīra tehnoloģijas.

Mājturības stundās esam praktizējuši dizaina procesu, projektējot unikālus izstrādājumus no koka. Ņemot vērā to, ka ne visiem skolēniem mājās ir pieejami kokapstrādes instrumenti un darba veikšanas vieta, viņiem tika uzdots veidot dažādus dekorus, izmantojot mājās pieejamos materiālus: papīru un  krāsu. Skolēniem pēc video pamācības bija jāizgatavo kāds no dekoriem un patstāvīgi jāveic tā rotāšana.

Paldies skolēniem par paveikto!   Ar gandarījumu jāatzīst, ka neesam veltīgi mācījušies īstenot dizaina procesu. Rezultātu atspoguļo paveiktie darbi, kas aplūkojami foto galerijā (/ej-uz/16940).

mājturības un tehnoloģiju skolotājs Rolands Rubiķis