Sākums Ziņas Notikumi
8
Mai
Biologu sumināšanas pasākums
Biruta Īsā saite

Pumpuru plaukšana liecina par pavasara atnākšanu, pavasara atnākšana – par mācību gada beigām. Bioloģijas olimpiāde ir viena no pirmajām mācību gada sākumā un valsts konkurss “Pazīsti savu organismu” notiek aprīļa beigās. Darba pietiek visa mācību gada garumā.

Bioloģijas olimpiādes novadu kārtā piedalījās 24 skolēni (9.-12. kl.), uz valsts kārtu tika 2 skolnieces Krista Fadejeva (9.a) un Elza Bojāre (10.c), pietrūka tikai nedaudz punktu līdz atzinībai. Konkursa “Pazīsti savu organismu” novada kārtā piedalījās 24 skolēni (9.-12. kl.), uz valsts kārtu tika 4 skolnieces: Amanda Vaivode (9.c), Laine Odziļeviča (9.c), Guna Kuzminova (9.b) un Evija Valte (12.b). Apsveicam Laini Odziļeviču un Eviju Valti ar izcīnīto atzinību. Milzīgs paldies visiem skolēniem par ieguldīto darbu. Liels paldies bioloģijas skolotājām Zaigai Vēverei, Ilzei Zariņai un Inesei Rāviņai par sniegto atbalstu un zināšanām.

Lai teiktu paldies čaklajiem biologiem, 3.05.2019. ciemos uzaicinājām LU Jauno biologu skolas pārstāvjus, lai interesantās nodarbībās papildinātu zināšanas, nostiprinātu prasmes un labi pavadītu laiku, neierastā gaisotnē.

1Bio 2Bio 3Bio

„Nodarbības pirmajā daļā mums vajadzēja atminēt Latvijā sastopamo putnu dziesmas. Agrāk es domāju, ka esmu diezgan kompetenta šajā jomā, diemžēl neesmu gan. Otrajā daļā mikroskopā pētījām hloroplastu kustību augu lapās. Kopumā nodarbības bija interesantas, uzzināju daudz ko jaunu, kā arī man patika nepiespiestā gaisotne. Cik vienkārši un brīvi lektori vadīja šīs nodarbības.” Zane Pivare, 10.a klase.

„Nodarbības bija vērtīgas un izglītojošas, daudz jauna uzzināju par putnu uzvedību, kā tie rada vai atdarina skaņas. Man patika pildīt virtuālos testus, kur varēju pārbaudīt savas spējas konkrētu putnu dziesmu atminēšanā. Praktiskajā daļā mikroskopā aplūkojām augu hloroplastu kustību mobilo ierīču tuvumā. Secināju, ka telefona elektromagnētiskie viļņi ietekmē visu dzīvo šūnu darbību, arī cilvēka. Esmu pateicīga LU studentiem, kas sniedza iespēju mazliet iziet no rutīnas un ieslīgt dabas pasaulē.” Elizabete Romanovska, 10.a klase.

Mk vadītāja Inese Rāviņa