Sākums Ziņas Notikumi
9
Mai
Broņislavas Martuževas daiļradei veltīta novadpētniecības konference Madonas novada bibliotēkā
Biruta Īsā saite

Jēkabpils galvenā bibliotēka, atsaucoties Madonas novada bibliotēkas aicinājumam rīkot jauniešu daiļrunas konkursu, kurā tiktu runāta B.Martuževas dzeja, uzrunāja pilsētas skolu jauniešus un literatūras skolotājus, mudinot jauniešus iepazīt šīs spilgtās, spēcīgās personības daiļradi. 9.aprīlī Jēkabpils galvenajā bibliotēkā notika pasākums, kurā pulcējās ģimnāzijas, 3.vidusskolas un vakara vidusskolas jaunieši, lai runātu sev tuvos autores dzejoļus. Ģimnāzijas skolnieces labi startēja šajā konkursā – A.P.Pavlova ieguva 1.vietu (sk.D.Druveniece), J.Juste – 2.vietu (sk. S.Tumanova), tāpēc tika uzaicinātas 23.aprīlī piedalīties un uzstāties Latvijas novadu konkursantu – laureātu dzejas lasījumos Madonā.

Iespaidos dalās konkursa Zemgales kārtas uzvarētāja A.P.Pavlova:

„Vijoles stīga, zemeņu stīga, zem saules pasaule simtskanīga,” šīs dzejas rindas skanēja kā moto 2014. gada 23. aprīļa konferencei Madonas novada bibliotēkā, kura tika veltīta dzejniecei Broņislavai Martuževai.

Madonā mūs sagaidīja viesmīlīgi un ar smaidu. Pirms konferences malkojām kafiju un gatavojāmies konferencei, kā arī savu dzejas lasījumu priekšnesumiem.

Konferences programmā ietilpa divas dzejas pieturas, kurās Broņislavas Martuževas dzeju lasīja Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales kārtu uzvarētāji.

Visas konferences garumā mūs iepazīstināja ar B.Martuževas literāro mantojumu, ar filmām, kuras uzņemtas par B.Martuževu, iepazīstināja ar dzejnieces biogrāfiju, fotogrāfijām.

Uz konferenci bija ieradusies Lubānas veselības un aprūpes centra vadītāja, kura bija klāt dzejnieces mūža nogalē, viņa ar siltām atmiņām mums stāstīja par dzejnieces garīgo stiprumu un radošumu un neizsīkstošo dzīvesprieku arī pēdējos dzīves gados.

Īpaši siltas sajūtas pārņēma, klausoties grupas „Baltie lāči” dziesmas ar Broņislavas Martuževas dzeju, kā arī dziedātāju atmiņu stāstus par tikšanās reizēm ar dzejnieci. Mans klasesbiedrs Rolands Rubiķis, kurš manu dzejas kompozīciju papildināja ar ģitārspēli, arī atzinīgi novērtēja šo pasākumu un, labi iejuties, droši pievienojās, piebalsojot savu ģitāru grupas spēlētājiem.

Visas konferences garumā valdīja jauka, sirsnīga atmosfēra. Man kā skolēnam konference šķita ļoti izzinoša, jo mums par dzejnieci Broņislavu Martuževu stāstīja cilvēki, kas paši bija tikušies ar dzejnieci, tāpēc dzirdētais ieguva pavisam citu vērtību. Atzinīgi vērtēju mums rādītos video fragmentus, rādītos foto, kā arī humoristiskos atmiņu stāstus.

Pie Martuzevas Jāsaka paldies par iespēju būt Lubānā, dzejnieces dzimtajā pusē un runāt dzeju dzejas pieturā Lubānā – Lubānas Vēsturisko liecību izstāžu zālē, kurā bija iekārtota autorei veltīta ekspozīcija. Prieks bija sniegt Martuževas dzejas cienītājiem patīkamas emocijas.

Izzinošā, vērtīgā un skaistā diena noslēdzās ar ziedu nolikšanu B.Martuževas atceres vietā Lubānas jaunajos kapos.

Izsakām sirsnīgu paldies šī pasākuma iniciatorei un galvenajai izpildītājai Sarmītei Radiņai par viesmīlīgo uzņemšanu! Un Jēkabpils galvenajai bibliotēkai par iespēju piedalīties konkursā un konferencē! Un, protams, mūsu latviešu valodas skolotājām, kas vienmēr skubina mūs piedalīties, iesaistīties, tādējādi pilnveidojot pašiem sevi.

Foto no pasākuma šeit.

D.Druveniece un A.P.Pavlova