Sākums Ziņas Notikumi
16
Feb
Deju kolektīvam “Kauranieši” – 27
ivetao Īsā saite
Img 1047

18. februārī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Kauranieši” svinēs 27. dzimšanas dienu.

Iepriekšējos gadus šajā laikā dejotāji steidza uz pēdējiem mēģinājumiem un gatavoja tērpus pirms skaistā dzimšanas dienas koncerta, tomēr šogad viss ir citādi. Tērpi, pastalas, kurpes ir kārtīgi ieliktas skapī, un arī mēģinājumu tērpi nav cilāti kādu laiku, tomēr nemainīga ir palikusi Kauraniešu vēlme dejot un priecēt citus ar savām dejām, tērpiem un, protams, smaidiem.

Mēs, kolektīva dejotāji un skolotāja Ingrīda Feldmane, vienojāmies video sveicienā, izsakot, cik nozīmīgas mums ir dejas un kā tas ir - būt Kauranietim.

Sveicienu lūko te:

https://www.youtube.com/watch?v=dFVE0bls1QU

Saules mūžu “Kauraniešiem”!

deju kolektīva vārdā, E. Vaidere

Skolas administrācija, skolotāji un skolasbiedri sūta sirsnīgu sveicienu visiem dejotājiem un deju kolektīva vadītājai Ingrīdai Feldmanei kolektīva dzimšanas dienā! Šogad mums diemžēl nākas vien kavēties atmiņās par iepriekšējo gadu skaistajiem koncertiem, pārcilājot fotogrāfijas, lūkojot video ierakstus, atsaucot siltās un priecīgās atmiņas no skaisti nosvinētās kolektīva 25 gadu jubilejas…

Varam mazliet gaiši skumt, bet labāk 18. februārī vienosimies domu spēkā un palūgsim deju dievam jo drīzu atgriešanos deju laukumā, jo zinām, ka jums, “Kauranieši”, ir gan gribēšana, gan varēšana!

Gaišas domas, siltas atmiņas un drosmīgas ieceres dzimšanas dienā!

skolas kolektīva vārdā, D. Druveniece