Sākums Ziņas Notikumi
21
Nov
Direktora vietniecei Skaidrītei Ozoliņai piešķirts Atzinības krusts
Biruta Īsā saite

„Atdod darbam sevi, darbs godās tevi!”
(Latviešu tautas sakāmvārds)

Picture 177

2014.gada 18.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienā, ģimnāzijas direktora vietniecei Skaidrītei Ozoliņai, saskaņā ar 2014.gada 23.oktobra Ordeņa kapitula paziņojumu Nr.12, par nopelniem Latvijas valsts labā prezidents Andris Bērziņš pasniedza augsto valsts apbalvojumu – Atzinības krustu.

S.Ozoliņa ir ilggadēja ģimnāzijas vācu valodas skolotāja un direktora vietniece izglītības darbā. Šajā skolā viņa nostrādājusi jau 38 gadus, to skaitā 28 no tiem vadošā amatā. S.Ozoliņa ikdienā atbild par Jēkabpils Valsts ģimnāzijas metodiskā darba plānošanu un vadīšanu, skolotāju tālākizglītību un skolēnu pētniecisko darbību. Visu darba gadu laikā skolotāja ir regulāri izglītojusies un paaugstinājusi savu pedagoģisko meistarību. Viņa studējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta doktorantūrā, kur ieguva pedagoģijas zinātņu doktora grādu.

Gadu gaitā uzkrāto pedagoģiskā darba pieredzi un zināšanas viņa izmanto arī jauno pedagogu sagatavošanā, no 1996.gada strādājot Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā kā docētāja.

Skaidrīte pratusi savienot klases audzinātājas un direktora vietnieces pienākumus, audzinot klasi, kura ģimnāziju absolvēja 2011.gadā. Skolēni raksturojuši savu audzinātāju, citējot latviešu tautas sakāmvārdu „Atdod darbam sevi, darbs godās tevi!”. Audzēkņi pamanījuši, ka ik dienu no viņas staro entuziasms un spēja mērķtiecīgi darboties, ka tāds ir viņas dzīves stils un ritms.
S.Ozoliņa Jēkabpilī ir labi pazīstama arī kā sadarbības ar Vācijas partnerpilsētu Melli koordinatore.

Kolēģi Skaidrīti Ozoliņu raksturo kā radošu, sabiedrisku, koleģiālu darbinieci ar augstu dialoga un sadarbības kultūru, kas veiksmīgi prot vadīt gan pedagogus, gan skolēnus. Viņa spēj veikt sarežģītus uzdevumus, motivējot sadarbības partnerus.
Mēs lepojamies ar Skaidrītes Ozoliņas panākumiem, apbrīnojam viņas darba spējas un vēlam izjust gandarījumu par priekšzīmīgā, godīgā un nesavtīgā darba augsto novērtējumu!

Direktora vietniece Rita Kļaviņa