Sākums Ziņas Notikumi
28
Feb
Dzimtās valodas nedēļa, veltīta Rūdolfam Blaumanim
Biruta Īsā saite

Ik gadu 21. februārī UNESCO aicina atzīmēt Starptautisko Dzimtās valodas dienu. Arī mūsu skola pievienojās šim aicinājumam, nedēļu  no 18. Līdz 22. februārim izsludinot par Dzimtās valodas nedēļu. Šogad Dzimtās valodas nedēļu veltījām Rūdolfam Blaumanim – izcilajam latviešu rakstniekam, kuram nesen bija 150 gadu jubileja.

Šīs nedēļas laikā runājām un domājām par savu dzimto valodu, ik dienu skolas radio skanēja aicinājumi runāt pareizi, tādējādi apliecinot cieņu savai valodai. Visu klašu skolēni latviešu valodas un literatūras piedalījās viktorīnās par dzimto valodu un arī par R. Blaumani un viņa darbiem. 10. D klases  skolēni, kuri nesen ir apguvuši  R. Blaumaņa darbus literatūras stundās, dalījās iespaidos ar citu klašu skolēniem.  

Savukārt tie skolēni, kuri vēlējās parādīt ne tikai savu erudīciju, bet arī radošās spējas, varēja piedalīties R. Blaumanim veltītajā konkursā, ko organizēja latviešu valodas skolotājas kopā ar skolas bibliotekārēm. Konkursa uzdevumi bija daudzveidīgi: krustvārdu mīklas,  R. Blaumaņa darbu ilustrēšana,  grāmatzīmes (ex libra) veidošana, akrostiha rakstīšana, apsveikuma R.Blaumanim veidošana.

 SAM 5047

Konkursā piedalījās 88 skolēni no 7.a, 7.b, 7.c, 8.d, 9.a,   12.b un 12. c klasēm.  Izvērtējot visus iesniegots darbus, žūrija nolēma goda rakstus   pasniegt šādiem skolēniem:

  • Gunda Vasiļjeva, 7.a
  • Anastasija Ņikuļina, 7.a
  • Karīna Januškeviča, 7.a
  • Anastasija Miezīte, 12.b
  • Laura Pastore, 12.b

Savukārt galveno balvu – R. Blaumaņa aforismu grāmatu – saņēma divas skolnieces:  Ieva Geidāne(9.a) un Linda Rībeniece (12.b).

Paldies visiem, kuri piedalījās! Turpināsim lasīt Blaumaņa darbus un cienīsim savu valodu ne tikai vienu nedēļu gadā, bet vienmēr!

 Latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Tumanova