Sākums Ziņas Notikumi
24
Feb
Dzimtās valodas nedēļa
Biruta Īsā saite

“Ko dziedāšu, ko runāšu,
Svešu zemi staigādam?
Dziedāš, tikai savu dziesmu,
Runāš, savu valodiņu.”
(Latviešu tautas dziesma)

Māra Zālīte ir teikusi: “Jāsargā pasaule no kultūras vienveidība. Jāsargā valoda.” Pateicoties valodai, katra tauta spēj saglabāt savu unikalitāti, savas kultūras vērtības un folkloru. Tāpēc pēc UNESCO iniciatīvas katru gadu 21. februāris ir Dzimtās valodas diena.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijā Dzimtās valodas nedēļas pasākumi norisinājās no 15. līdz 22. februārim.

7. klašu skolēnus latviešu valodas skolotājas jau mācību gada sākumā aicināja veidot rūpīgus pierakstus un domāt par darba kultūru ikdienā. Dzimtās valodas nedēļā notika pierakstu klažu konkursi klasēs. Labākās pierakstu klades varēja aplūkot izstādē skolas Mazajā zālē 18. februārī. Kārtīgākās glītākās latviešu valodas un literatūras pierakstu klades mūsu skolā ir 7.a klases skolniecēm Katrīnai Kavrigai, Madarai Znotiņai, Laurai Muktupāvelai, Evai Mūrniecei, 7.b klases skolniecēm Santai Pikurei, Loretai Kirilovai, Henrietei Jetei Gailišai, Laurai Paģirei, Danielai Geistartei, 7.c klases skolniecēm Elizabetei Vaiderei, Elizabetei Andrejevai, Tabitai Lūkai, Katrīnai Binātei, Elīnai Jakovelai, Sindijai Gutbergai, Sintijai Gutbergai, 7.d klases skolniecēm Evitai Sondorei, Paulai Grosu, Amandai Vasiļevskai, Sindijai Šimkūnei, Gundegai Balodei. Šie skolēni saņēma arī īpašu uzlīmi “Labākā pierakstu klade JVĢ”.

8. un 9. klašu skolēniem vajadzēja demonstrēt, cik glīti viņi prot rakstīt. Vispirms notika glītrakstīšanas konkurss klasēs – skolēni pārrakstīja tekstu par valodu, un no klases tika izvirzīti divi vai trīs labākie, kuriem bija iespēja piedalīties skolotāja Ingas Purviņas vadītajā kaligrāfijas nodarbībā. Pēc nodarbības šie skolēni teica, ka sapratuši: glīta rakstīšana – tā ir īsta māksla.

Glītākie rokraksti mūsu skolā ir Katrīnai Ķepītei, Viktorijai Rožkovai, Evijai Lavranei (8.a), Linardam Bružam, Paulai Beātei Jansonei, Paulai Ancānei (8.b), Evitai Heinrihsonei, Dignai Biltauerei, Annijai Vaskai (8.c), Elīzai Lindānei, Renātei Silakalnei (9.a), Artai  Ārsmeniecei (9.b), Evijai Valtei (9.c), Evitai Balodei, Ērikam Kalvānam, Gitai Kaulakanei (9.d).

10. - 12. klašu skolēniem bija jāraksta ne tikai glīti, bet arī pareizi. Visi vidusskolas klašu skolēni rakstīja diktātu, bet pašiem labākajiem bija iespēja rakstīt Jēkabpils kultūras pārvaldes vadītājas Intas Ūbeles lasīto diktātu. Vislabāk – pilnīgi bez kļūdām- diktātu uzrakstīja Ieva Ivbule (12.b klase). Tikai viena kļūda bija Anetei Patrīcijai Pavlovai (11.a), Viktorijai Marčukai (11.b), Annijai Vaivodei (11.b), Laumai Svilpei (12.a). Tikai divas kļūdas bija Edvīnam Skrūderam (12.b) un Santai Januševskai (12.c).

Par dzimtās valodas nedēļas pasākumiem jāsaka paldies visām latviešu valodas un literatūras skolotājām, kuras gan gatavoja tekstus diktātu un glītrakstīšanas konkursiem, gan laboja un vērtēja darbus, gan sarūpēja balvas konkursu uzvarētājiem, gan katru dienu skolas radiopārraidēs informēja par aktuāliem valodas jautājumiem un atgādināja svarīgākos pareizrakstības un pareizrunas likumus. Bet īpašs paldies skolotājai Ingai Purviņai, kura skolēniem vadīja aizraujošu un vērtīgu nodarbību kaligrāfijā.

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Silvija Tumanova