Sākums Ziņas Notikumi
9
Mai
Eiropas parlamenta programma „Back to school”
Biruta Īsā saite

29.aprīlī skolā viesojās Sanita Birkova – Huart. Viņa tikās ar skolēniem, īstenojot Eiropas parlamenta programmu „Back to school”.
Sanita mācījās JVĢ no 1. līdz 9.klasei (beidza 1994.g.), mācījās Rēzeknes komercskolā, studēja Banku augstskolā un maģistra grādu Starptautiskajās attiecībās ieguva LU.

Izturot konkursu, pirms 9 gadiem devās uz Luksemburgu un strādāja par angļu tulku, un pēdējos gadus Eiroparlamenta administrācijā risku menedžmenta grupā. Viņas ģimene dzīvo Luksemburgā, dēls (6 gadi) jau mācās 1.klasē Eiropas skolā, sadzīves valoda mājās un darbā angļu un franču valoda.

Back To School01 Back To School02 Back To School03

Tikšanās laikā Sanita pastāstīja skolēniem par savu darbu, dzīvi Luksemburgā, prezentācijā un nelielā viktorīnā atkārtoja varbūt jau zināmas, bet piemirstas lietas par Eiropas Savienību, Eiropas Parlamentu.

Skolēnu interese dažāda. Citam interesēja, cik liela alga darbiniekiem, citam izglītība Luksemburgā, ģimnāzisti uzzināja par stažēšanās un darba iespējām Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā.

Var jau teikt, zināmas lietas, bet var arī paskatīties ar citu skatu – iespējas ir visiem, vajag tikai pašiem saprast, ko grib, jāstudē, jāmācās valodas, jāuzdrīkstas.

A.Ošiņa, Sanitas audzinātāja