Sākums Ziņas Notikumi
27
Okt
Ieskats karjeras nedēļas pasākumos
Biruta Īsā saite

Jēkabpilī no 10.10. līdz 14.10. norisinājās Karjeras nedēļa, ko koordinēja Jēkabpils BJC un tā speciālisti.

Skolām tika piedāvāts interesantu pasākumu klāsts, kur varēja piedalīties gan komandas, gan individuāli audzēkņi.

Bez šiem pasākumiem gandrīz katra ģimnāzijas klase organizēja savus – ekskursijas, uzņēmumu/ iestāžu apmeklēšanu, tikšanās.

Dažas klases šīs nedēļas pasākumos iesaistīja vecākus.

Karjeras izglītība katrā izglītības iestādē tiek īstenota visa mācību gada laikā, bet šajā nedēļā tā tika īpaši akcentēta.

Šeit tabulā redzams pārskats par ģimnāzijas skolēnu iesaistīšanos karjeras nedēļas pasākumos.