Sākums Ziņas Notikumi
19
Okt
Izlaiduma klašu skolēni iepazīstina ar saviem tālākas izglītības nodomiem
Biruta Īsā saite

18. oktobrī notika tradicionālā pedagoģiskās padomes sēde, kurā visi 12. klašu audzēkņi un 9. klašu pārstāvji tika iepazīstināti ar prasībām, noteikumiem valsts pārbaudes darbu kārtošanai, viņiem tika demonstrēti iepriekšējā gada valsts pārbaudes darbu rezultāti, kā arī tika izteikti vairāki norādījumi, vēlējumi.

Skolēni uzzināja apkopotos faktus par iepriekšējā mācību gada absolventu izvēli, par konkrētām izglītības iestādēm un studiju programmām.

Dsc 5650

Audzēkņiem saitošs bija pirms 5 gadiem ģimnāziju absolvējušā Kristapa Dreimaņa stāstījums par mācībām skolā, studijām RTU un darba gaitām.

Tad 12. klašu un 9. klašu pārstāvji iepazīstināja ar konkrētām izglītības iestādēm un izvēlētajām izglītības programmām. Skolēni sagatavošanās posmā bija pārdomājuši savus nodomus, viņiem bija konkrēti, labi sagatavoti ziņojumi. Pedagogi atzinīgi vērtēja skolēnu nodomus un izteica gatavību palīdzēt, atbalstīt viņu centienus, vēlēja veiksmi nodomu īstenošanā.

Šīs jau par tradīciju kļuvušās pedagoģiskās padomes sēdes mērķis ir sniegt atbalstu skolēniem karjeras izvēlē, motivēt viņus mērķtiecīgām, apzinātām mācībām skolā un pārdomātai turpmākai izglītības iestāžu izvēlei, saskaņā ar spējām, interesēm.

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa