Sākums Ziņas Notikumi
7
Nov
Izstāde „Latvijai - 95”
Biruta Īsā saite
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 2.korpusa 2.stāva foajē kopš 5.novembra skatāma skolēnu radošo darbu ceļojošā izstāde „Latvijai - 95”. Visi izstādē redzamie darbi tapuši Valsts ģimnāziju atklātās vizuālās mākslas olimpiādes laikā, kas notika šī gada 19.aprīlī Balvos. Izstādē pārstāvēti kopumā 9 Latvijas Valsts ģimnāziju 7. – 12.klašu skolēnu veidotie darbi. Gatavojoties šai olimpiādei, skolēni iepazinās ar dažādiem atklātņu un pastmarku paraugiem, pētīja to piemērus nacionālajā mākslā, meklēja un noskaidroja dažādas grafikas tehnikas pielietojuma formas, kā arī centās apzināt savas zemes kultūridentitāti mākslas darbos un simbolos. Rezultātā olimpiādes laikā 3 astronomiskajās stundās A4 formātā tika izveidoti oriģināli grafiku zīmējumi, kas veltīti Latvijas valsts 95 gadu jubilejai. No katras izglītības iestādes piedalīties varēja 6 skolēni, dalībnieki tika vērtēti 3 vecuma grupās – 7.-8.kl., 9.-10.kl. un 11.-12.kl. Jāatzīmē, ka Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni šajā olimpiādē uzrādīja ievērojamus rezultātus: 7.- 8.klašu grupā Elīnai Pašunai– 3.vieta, Emanuelam Fadejevam – 1.vieta, 9. – 10.klašu grupā Kārlim Klišānam – 3.vieta, bet 11. – 12.klašu grupā Alisei Strazdiņai – 1.vieta.
Valsts ģimnāziju skolēnu zīmētās grafikas, kas veltītas Latvijas valsts jubilejai, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā būs apskatāmas visu novembra mēnesi.
Izst 01

p.s. Vēl foto skatīt "Mirkļos"