Sākums Ziņas Notikumi
29
Mar
Jēkabpiliešu rezultāti Zemgales reģionālājā 6. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē
Biruta Īsā saite

2015.gada 26.martā Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē, norisinājās Zemgales reģionālā 6. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Kopumā uz Zemgales reģiona konferenci šogad tika izvirzīti 156 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi 23 zinātņu sekcijās no vairāk nekā 20 novadiem un 2 pilsētām. Darbu vērtēšanu veica 80 eksperti - LLU pasniedzēji. No Jēkabpils pilsētas uz Zemgales reģiona konferenci tika izvirzīti 7 labākie zinātniski pētnieciskie darbi - pieci Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu darbi un divi Jēkabpils 2.vidusskolas skolēnu darbi.

Visi Jēkabpils pilsētas skolu pārstāvji pārliecinoši prezentēja savus darbus un guva labus panākumus. 1.vietu Zemgales reģiona 6 skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Laima Šmite par darbu matemātikas sekcijā "Fraktāļu veidošanos un to robežas ietekmējošie faktori dabā", darba vadītājas skolotājas Ludmila Valte un Zaiga Vēvere. 2.vietu ieguva Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Linda Milta par darbu "Meža apsaimniekošanas ekonomiskais raksturojums Sēlijas virsmežniecībā 2007.-2013.gadā", darba vadītāja skolotāja Dzintra Priekule. Atzinības saņēma Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Paula Gurtiņa par darbu kulturoloģijas sekcijā "Jēkabpils publisko bibliotēku izveidošanās vēsture, to attīstība un darbība mūsdienās", darba vadītāja skolotāja Janīna Vanaģele, konsultante skolotāja Skaidrīte Ozoliņa, Jēkabpils 2.vidusskolas 12.klases skolniece Evita Zarkeviča par darbu fizikas sekcijā "Dzirde un dzirdi ietekmējošie apkārtējās vides faktori", darba vadītājs skolotājs Andris Lazdiņš, Jēkabpils 2.vidusskolas 12.klases skolniece Iveta Eihmane par darbu veselības zinātnes sekcijā "Miokarda infarkta profilakse", darba vadītāja skolotāja Tatjana Zdanova, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Zane Bērziņa par darbu ķīmijas sekcijā "Augu antioksidantu ekstraktu pielietojums kosmētikā un medicīnā", darba vadītāja skolotāja Sandra Turkopole, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Elīna Zemīte par darbu ķīmijas sekcijā "Fosfātu koncentrācija veļas mazgāšanas līdzekļos", darba vadītāja skolotāja Sandra Turkopole.

Ekspertu komisija uz Latvijas 39. skolēnu zinātnisko konferenci, kura notiks Rīgā no 24.aprīļa līdz 26.aprīlim, ir izvirzījusi trīs Jēkabpils skolēnu darbus. Jēkabpils pilsētu valsts konferencē pārstāvēs Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolnieces Zane Bērziņa, Linda Milta un Laima Šmite.

Paldies visiem skolēniem un pedagogiem par ieguldīto darbu! Paldies visiem, kuri motivēja, mācīja un atbalstīja skolēnus zinātniski pētnieciskajā darbībā! Lai veicas valsts konferencē!

Izglītības darba speciāliste S.Strapcāne