Sākums Ziņas Notikumi
19
Jūn
Jēkabpils pašvaldības apbalvojumi par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs 2016./2017.m.g.
Biruta Īsā saite

2017.gada 30.maijā uz svinīgo apbalvošanas pasākumu Krustpils kultūras namā tika uzaicināts 21 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēns:

 • Z. Osīte, 8.b,
 • G. Šalkovska, 10.a,
 • A. Broka 11.c,
 • M. Briška 10.b,
 • K. Fadejeva 7.a,
 • A. Avotiņš 9.a,
 • R. Jakovļevs 7.c,
 • A. Vīndedzis 8.b,
 • M. Urtāne 7.c,
 • M. Levisnka 11.c,
 • I. Siņicins 12.b,
 • R. Jankovskis 11.a,
 • M. Drugoveiko 12.c,
 • V. Marčuka 12.b,
 • A. Vaivode 12.b,
 • M. Smilgājs 10.a,
 • E. Andrejeva 8.c,
 • L. Zalva 11.c
 • A. Lucijanovs, 11.a
 • N. Ščadro 11.c
 • D. Silavs 12.a.

Par skolēnu sagatavošanu valsts/reģiona olimpiādēm, konkursiem un skatēm pasākumā tika sveikti 16 JVĢ skolotāji:

 • I. Ermansone,
 • A. Koļesinska,
 • P. Stirna,
 • D. Priekule,
 • E. Viļume,
 • L. Vizule,
 • R. Meža- Eriņa,
 • D. Spārīte,
 • L. Urpena,
 • E. Skrebele,
 • S. Bondare,
 • I. Feldmane,
 • S. Pugača,
 • H. Zdanovskis,
 • B. Lasmane,
 • L. Valte.

Apbalvojamo kolektīvo grupā par augstiem sasniegumiem skatēs tika sveikti 6 JVĢ interešu izglītības kolektīvi:

 • pūtēju orķestris “Vitamīns” (vadītājs H.Zdanovskis),
 • pūšamo instrumentu ansamblis “Third Party” (vadītājs H.Zdanovskis),
 • jauktais koris “Ritums” (vadītāja S.Bondare),
 • meiteņu vokālā grupa (vadītāja S.Bondare),
 • 10.-12. klašu ansamblis (vadītāja S.Bondare),
 • jauniešu deju kolektīvs “Kauranieši” (vadītāja I.Feldmane).

Pēc Jēkabpils izglītības nodaļas pārsūtītā pilsētas Domes 25.05. lēmuma
sagatavoja JVĢ direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa