Sākums Ziņas Notikumi
4
Mar
Jēkabpils pilsētas 9. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā
ivetao Īsā saite

Jau devīto reizi šajā konkursā 3. martā piedalījās četri Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni, savukārt Jēkabpils 3.vidusskolu pārstāvēja trīs pētniecisko darbu autori. Pēc darbu prezentēšanas tika paziņoti konkursa rezultāti.

3. vietu ar pētījumiem ekonomikā ieguva Danute Stivriņa un Kristaps Voitiņš; abi ir no 12.b klases, viņu skolotāja – Dzintra Priekule.

2. vietu dalīja Daira Grūberte (12.a) un skolniece no 3.vidusskolas. Daira savu pētījumu par depresiju bērnu un jauniešu vidū izstrādāja sadarbībā ar skolotāju Inesi Rāviņu.

1. vietu ieguva Andris Gailis (12.a), viņa pētījums par Daugavas tirdzniecības ceļa nozīmi Jēkabpils attīstībā šogad ir īpaši aktuāls saistībā ar mūsu pilsētas 350. gadadienu.

Jāatzīmē, ka visu darbu autori droši un pārliecināti stāstīja par pētījumu, kā arī spēja argumentēti atbildēt uz daudziem žūrijas komisijas jautājumiem.

Gan jaunieši, gan viņu skolotāji - darbu konsultanti saņēma pašvaldības Pateicības rakstus un dāvanas.

ZPD izstrādes koordinatore Skaidrīte Ozoliņa