Sākums Ziņas Notikumi
6
Mar
Jēkabpils Valsts ģimnāzijā skatāma skolas vizuālās mākslas darbu izstāde
Biruta Īsā saite

Dsc 9305

Olimpiādes darbi

No 26.februāra Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 2.korpusa 2.stāva foajē skatāma skolas vizuālās mākslas darbu izstāde.
JVĢ vizuālās mākslas olimpiāde notika 22.februārī un tajā piedalījās 34 7.-11. klašu skolēni. Šajā mācību gadā, gaidot Latvijas valsts simtgadi, skolēni tika rosināti veidot plakātu, veltītu Latvijas simtgadei. 3 astronomisko stundu laikā (180 min.) skolēni dažādās grafikas tehnikās attēloja savu redzējumu par Latvijas valsti, ar dažādu simbolu un tēlu palīdzību risināja plakāta kompozīcijas. Olimpiādes darba veikšanai skolēni saņēma baltas A3 formāta lapas, uz kurām jau bija uzdrukāts teksts „Latvijai 100” retinātiem bloka burtiem, teksta izvietojums lapā bija atšķirīgs dažādām klašu grupām. Uzdevuma noteikumi paredzēja veidot plakāta kompozīciju, to pielāgojot burtu izvietojumam, mākslinieciski pabeidzot noformēt un kompozīcijā iekļaujot pašu tekstu, kā arī tika noteikta krāsu gamma, kādā plakāts izstrādājams – uz balta fona varēja zīmēt ar parasto (pelēko) zīmuli, melnas krāsas marķieriem vai tušu, visu papildinot ar sudraba un tumšsarkanas krāsas zīmuli.

Skolēni ar lielu atbildību, rūpību un mākslinieciski efektīviem paņēmieniem plakātos atainoja gan kanoniskus Latvijas valsts simbolus – karogs, ozols, uzlecoša saule, taududēls, tautumeita, josta (A.Eglīte 7.b, A.Šilko 7.b, R.Aišpurs 7.c, I.Dudareva 7.c, E.Stalidzāne 7c, Z.Tabūne 7.b, P.Fokina 7.c, T.Voičonoka 8.a, A.Vaivode 8.c, M.Garde 8.a, L.Odziļeviča 8.c, P.Paupere 8.c, S.Šinkūne 9.d, R.Rāviņa 11.c), gan portretēja Latvijas kultūras vēsturē nozīmīgas personības (R.Neifelde 11.c, G.Šalkovska 11.a, D.Zvaigzne 11.d), gan iekļāva personiskos, jaunradītos tēlus (R.Rešetņikova 8.a, K.Rateniece 8.a, K.Elksne 7.c, B.Bruka 8.d, K.Āriņš 7.a, E.Šinkūne 7.a, A.Lapsa 8.c, S.Voino 7.b), iekomponēja pat savas dzejas rindas (E.Vaidere 9.c) . Īpaši studēti un mākslas darbos iekļauti tika Brīvības pieminekļa tēli, to grupas un simboli (I.Šidlovska 8.b, L.Bārbale, K.Bināte 9.c, G.Balode 9.d, D.Bogdanovs 8.d), šajā grupā īpaši izceļams K.Binātes 9.c augstvērtīgais sniegums – plakāts ar mātes Latvijas tēlu. Kopumā olimpiādes darbu rezultāts sanāca mākslinieciski kvalitatīvs, vizuāli vienoti uztverams un patriotiski uzmundrinošs.

JVĢ vizuālās mākslas olimpiādes REZULTĀTI

7.klašu grupa:
1. Evelīna Šinkūne 7.a – 3.vieta
2. Krists Āriņš 7.a – Atzinība
3. Ralfs Valainis 7.a
4. Agnese Eglīte 7.b – 1.vieta
5. Andra Lemaka 7.b
6. Zane Tabūne 7.b – 2.vieta
7. Anna Šilko 7.b - 3.vieta
8. Sniedze Voino 7.b – Atzinība
9. Ieva Dudareva 7.c – Atzinība
10. Rolands Aišpurs 7.c – Atzinība
11. Kitija Elksne 7.c – 3.vieta
12. Anastasija Kovaļenko 7.c
13. Evelīna Stalidzāne 7.c
14. Paula Fokina 7.c – 2.vieta

8.klašu grupa:
15. Marta Garde 8.a – 2.vieta
16. Kintija Rateniece 8.a – 3.vieta
17. Rebeka Rešetņikova 8.a – Atzinība
18. Terēze Voičonoka 8.a – Atzinība
19. Inita Šidlovska 8.b – 1.vieta
20. Amanda Vaivode 8.c – 2.vieta
21. Patrīcija Paupere 8.c – 3.vieta
22. Laine Odziļeviča 8.c – Atzinība
23. Amanda Lapsa 8.c – Atzinība
24. Dāvis Bogdanovs 8.d
25. Betija Bruka 8.d – 3.vieta

 

 

9.-11.klašu grupa:
26. Katrīna Bināte 9.c – 1.vieta
27. Elizabte Vaidere 9.c – Atzinība
28. Gundega Balode 9.d
29. Sindija Šinkūne 9.d – 3.vieta
30. Gerda Šalkovska 11.a
31. Līga Bārbale 11.c – 2.vieta
32. Rēzija Neifelde 11.c – 1.vieta
33. Renāte Rāviņa 11.c
34. Diāna Zvaigzne 11.d – 3.vieta

 

 

 

Paldies visiem skolēniem par atsaucību, radošo darbu un lielisko sniegumu! Mēs varam droši teikt, ka Jēkabpils Valsts ģimnāzijā aug mākslinieciski radoša paaudze, kas mīl savu valsti, zina tās vēsturi, tur godā tās valstiskos simbolus un ar cieņu sagaida nozīmīgo valsts jubileju.

Pirmdien, 5.martā notika Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības 5.-12.klašu vizuālās mākslas olimpiāde.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēnu rezultāti tajā:

7.-8.klašu grupa:
Agnese Eglīte 7.b - 1.vieta
Zane Tabūne 7.b - 1.vieta
Kitija Elksne 7.c - 1.vieta
Amanda Vaivode 8.c - 2.vieta
Betija Bruka 8.d - 2.vieta
Inita Šidlovska 8.b - Atzinība
9.-12.klašu grupa:
Katrīna Bināte 9.c - 1.vieta
Līga Bārbale 11.c - 1.vieta
Agnese Broka 12.c - 1.vieta
Diāna Zvaigzne 11.d - 3.vieta


Pavisam olimpiādē piedalījās 124 5.-12.klašu skolēni.  Olimpiādes darbus plānots līdz mācību gada beigām izstādīt arī kopējā izstādē pilsētā - sekojiet informācijai!

JVĢ vizuālās mākslas skolotāja E.Skrebele