Sākums Ziņas Notikumi
4
Dec
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas padomes sēde
Biruta Īsā saite

2013. gada. 12. decembrī plkst.18:00, 611. kab. (mazā zāle)

SANĀKSMES DARBA KĀRTĪBA Informē:
1. Iepazīšanās ar jauno 2013./2014.m.g. skolas padomes sastāvu R.Kļaviņa
2. Aktualitātes JVĢ darbā V.Vizulis/dir.vietnieki
3. Ēdināšana, ar to saistītās problēmas JVĢ (darba grupas informācija par vērojumiem) V.Vizulis/darba grupa
4. Skolas padomes vadības ievēlēšana V.Vizulis
5. Dažādi jautājumi