Sākums Ziņas Notikumi
17
Feb
JVĢ komanda piedalās sacensībās “Lakstīgala 2017”
Biruta Īsā saite

9. februārī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensību „Lakstīgala 2017” fināls, kurā, prezentējot savu skolu un pilsētu, startēja arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas dziedošā komanda, kas šo iespēju ieguva pēc laba starta sacensību 1.kārtā.

Pirms konkursa katrai komandai bija jāsagatavo mājasdarbs. Sadalījām pienākumus. Sagatavošanās process bija jautrs un aizraujošs. Kāds no mums gatavojās stāstīt par tautastērpiem, kāds - vadīt latviešu tautas rotaļas, skandējām skaitāmpantus, sakāmvārdus, bet visi kopā sevi prezentējām, dziedot latviešu tautas dziesmas ar mūsu pusē pierakstītām melodijām. Muzicējot izmantojām arī mūzikas instrumentus. Interesanti, ka Laura tieši pirms šī konkursa sāka mācīties spēlēt akordeonu.

Gatavojoties sacensībām, katrai komandai vajadzēja iemācīties un konkursā zināt vairāk nekā 100 latviešu tautasdziesmu. Konkursa laikā bija vairāki uzdevumi. Viens no tiem šāds – kāds iesāk dziedāt tautas dziesmas, un tās bez garas apdomāšanās tūlīt arī vajadzēja turpināt un nodziedāt līdz galam! Satraucoši un atbildīgi! Atbildējām uz viktorīnas jautājumiem, atpazinām dziesmas pēc melodijas un veicām citus interesantus un grūtus uzdevumus.

Img 20170209 Wa0053 Mūsu tautasdziesmu zināšanas vērtēja žūrija no Rīgas. Kopvērtējumā visu punktu summā mēs ieguvām 1. pakāpi. Par to prieks! Bet uzskatām, ka lielākā vērtība ir sagatavotās un izdziedātās daudzās tautasdziesmas, kuras nu jau kļuvušas par vērtīgu ieguvumu mūsu “aktīvajā” tautas dziesmu pūra lādē. Komandā bija šādi ģimnāzijas jaunieši: Elīza Rēķe, Laura Krēsliņa, Matīss Navenickis (visi no 10.b klases), Paula Bokāne (12.c klase) un Darja Semjonova (12.a klase). Vislielāko paldies gribam teikt skolotājai Sandrai Bondarei, bez kuras atbalsta un iedvesmas mēs netiktu galā!

Konkursa dalībnieku vārdā – Darja Semjonova