Sākums Ziņas Notikumi
10
Sept
JVĢ skolēnu panākumi vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā „Radi rotājot”
ivetao Īsā saite
Anda

Pagājušajā mācību gadā, gatavojoties plānotajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar interešu izglītības centriem Latvijā organizēja vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Radi rotājot”. Tajā skolēni tika aicināti dažādos vizuālās mākslas veidos 2 - dimensiju un 3 - dimensiju formā radoši interpretēt tēmas  „Rotas”, „Rotāšana”, „Rotāšanās” caur mūsu kultūras mantojuma prizmu, pētot lietišķo mākslu, folkloru, sadzīves tradīcijas u.c. jomas.

Konkurss norisinājās 3 kārtās:

1. pilsētā /vai novadā, 
2. kultūrvēsturiskajā novadā,
3. valstī.

No mūsu skolas konkursa 1. kārtā startēja 5 darbi:

„Saulīte rotā ābeļu dārzā” ( Marta Līvzeniece 7.a),
„Dravenieka līgaviņa” (Anda Dombrovska 7.e),
„Bites nēzdodziņš” (Ieva Skrējāne 7.b ),
„Tautumeitas rožu dārzs” (Ernesta Jasaite 8.c),
„Jēkabpils saulrieta rotā” Ieva Dudareva, Kitija Elksne un Evelīna Stalīdzāne 9.c.

Ernesta Ieva D  Ieva S Marta

Konkursa 2. kārtā - novadu skatē Rēzeknē nokļuva 3 darbi - „Saulīte rotā ābeļu dārzā”, „Dravenieka līgaviņa” un „Jēkabpils saulrieta rotā” un visi 3 darbi tika izvirzīti tālāk uz 3. kārtu – valsts līmeņa skati.

Nupat esam saņēmuši ziņas no Rīgas, ka visi 3 darbi valsts skatē ieguvuši sekojošus augstus novērtējumus:

I pakāpes diploms Martai Līvzeniecei (tagad jau 8.a) par darbu „Saulīte rotā ābeļu dārzā”,

I pakāpes diploms Ievai Dudarevai, Kitijai Elksnei un Evelīnai Stalīdzānei (tagad jau 10.b) par darbu „Jēkabpils saulrieta rotā”,

II pakāpes diploms Andai Dombrovskai (tagad jau 8.e) par darbu „Dravenieka līgaviņa”.

Priecājamies un lepojamies ar mūsu skolnieču panākumiem!

Visi valsts skatē apbalvojumus ieguvušie darbi piedalīsies izstādē un tā būs apskatāma XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laikā. Konkrēta izstādes vieta un laiks vēl tiks precizēti.