Sākums Ziņas Notikumi
22
Apr
JVĢ skolēnu sasniegumi mākslā
Biruta Īsā saite

Skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa-smejies!”

Aprīlī ar Joku dienas pasākumu Doles tautas namā noslēdzās Edgara Ozoliņa piemiņai veltītais skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss „Pa – smejies!” 2014. Konkursa mērķis bija rosināt skolēnu tēlaino domāšanu un tās izteiksmi karikatūru un komiksu veidā, popularizēt karikatūru kā mākslas žanru, kā arī iepazīstināt ar E. Ozoliņa un citu Latvijas karikatūristu personībām un viņu darbiem. Jau piekto gadu šo konkursu organizē Ķekavas novadpētniecības muzejs. Šogad skolēni bija aicināti zīmēt karikatūru vai komiksu par tēmu : „21.gadsimta aukle – planšete vai viedtālrunis”.

Uz konkursu tika iesūtīti 187 darbi no 17 skolām, tajā skaitā – Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas.

No Jēkabpils Valsts ģimnāzijas karikatūru konkursā piedalījās Mārcis Briška 7.b, Kristaps Lapsa 7.b., Emanuels Fadejevs 9.a, Zigmārs Ziediņš 9.a, Edgars Priede 9.b, Oskars Viļevko 9.b, Daniels Lavrinovičs 9.c, Kārlis Klišāns 11.c un Atis Teilāns 12.a.

Darbi tika vērtēti 3 vecuma grupās: 5.-7.klašu skolēni, 8.-9.klašu skolēni un 10.-12.klašu skolēni. No visiem iesūtītajiem 187 darbiem godalgoti tika 8 skolēnu zīmējumi, laureātu vidū – 2 no mūsu skolas:

 Edgars Priede 9B  Atis Teilans 12A Marcis Briska 7B
Edgars Priede 9.b
„Selfieee!”
Atis Teilāns 12.a
„Evolūcija”
Mārcis Briška

Lepojamies ar saviem karikatūristiem!

Visu konkursam iesūtīto karikatūru izstāde līdz 31.maijam būs skatāma Ķekavas novadpētniecības muzejā.

 

Valsts ģimnāziju atklātā vizuālās mākslas olimpiāde

11.aprīlī Balvos norisinājās Valsts ģimnāziju atklātā vizuālās mākslas olimpiāde, ko jau vairākus gadus organizē Balvu Valsts ģimnāzija. Šī gada olimpiādes tēma – „Latviešu tautas tradīciju un gadskārtu svētku gleznojums, izmantojot figurālo kompozīciju” . Gatavojoties olimpiādei, skolēni tika rosināti pētīt un studēt latviešu vecmeistaru darbus, iepazīstot nacionālās vērtības, pētīt glezniecības tehnikas un figurālās kompozīcijas iespējas latviešu vecmeistaru darbos, atklāt glezniecības tehniku daudzveidību, izmantojot dažādus tehniskos līdzekļus, kā arī izzināt, kā latviešu rakstnieki – klasiķi attēlojuši gadskārtas un svētkus savos literārajos darbos.

Pirms doties uz Balviem, skolā notika olimpiādes norises I kārta, pēc kuras tiesības piedalīties olimpiādes II kārtā Balvos ieguva 5 Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni – Rēzija Neifelde 7.d, Elīna Pašuna 8.b, Kārlis Klišāns 11.c, Evelīna Elksnīte 11.c un Alise Strazdiņa 12.a.

Balvos skolēni veica A3 formāta figurālas kompozīcijas gleznojumu ”Latviešu tautas tradīcijas un gadskārtu svētki” 3 astronomiskajās stundās. Darbi tika vērtēti 3 vecuma grupās: 7.-8.klases, 9.-10.klases un 11.-12.klases. 9 skolu konkurencē Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolniecei Rēzijai Neifeldei 7.d– 3. vieta, bet Elīnai Pašunai 8.b – atzinība! Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem!

E Elksnīte 11C E Pasuna 8B Karlis Klisans Karlis Klisans Liene Salmina
 Evelīna Elksnīte 11.c  Elīna Pašuna 8.b  Kārlis Klišāns 11.c  Kārlis Klišāns 11.c  Liene Salmiņa 8.b

 

 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” I kārta

9. aprīlī ar izvērtēšanu Jēkabpils BJC noslēdzies Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” I kārtas 2. posms. Konkursa 1. posms februārī un martā norisinājās Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošajās skolās, no kura labākie darbi tika iesniegti Jēkabpils BJC izvērtēšanai 2. posmā.

Konkursu „Trejdeviņas saules lec” rīko IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Konkurss tiek īstenots 3 kārtās: I kārta-pilsētā vai novadā, II kārta- kultūrvēsturiskajos novados, III kārta – Rīgā.
No Jēkabpils Valsts ģimnāzijas uz konkursa II kārtu dalībai Rēzeknē 13.maijā izvirzīti sekojošu skolēnu darbi:

  • Egita Mickeviča 8.c „Ugunīgā ledus saule”
  • Zigmārs Ziediņš 9.a „Dzintarkoka saule”
  • Marta Goberga 9.d „Karaliene Saule”
Elina Pasuna 8B Evelina Elksnite 11C
Elīna Pašuna 8.b
„Maltas mežģīņu saule”
 Evelīna Elksnīte 11.c
„Jaunās rokdarbnieces
sapnis par sauli”

Vēlam veiksmi mūsu skolēniem nākamajā kārtā!

vizuālās mākslas skolotāja Elga Skrebele