Sākums Ziņas Notikumi
14
Jūn
JVĢ un sv.Bernarda koledžas Beļģijā šīgada apmaiņas projekts – māksla un amatniecība Beļģijā un Latvijā
Biruta Īsā saite

Šogad Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni piedalījās tradicionālajā apmaiņas programmā ar Beļģijas skolēniem. Šīs programmas ietvaros katrs skolēns ciemojās savā viesģimenē. Mēs, 18 JVĢ skolēni un skolotājas Karīna Mikažāne un Kristīne Modnika, braucām uz Beļģiju pavasarī, un Beļģijas skolēni pie mums ciemosies rudenī. Mēs no 27.04. līdz 3.05. viesojāmies Beļģijas pilsētā Oudenardē, kur iepazināmies ar pilsētas vēsturi, skolu, vietējo sadzīvi. Devāmies arī apskatīt Briseli, Eiropas Parlamentu un studentu pilsētu Genti, kur mūs tik ļoti sajūsmināja oriģinālā grafiti iela. Iepazinām Beļģijas viduslaiku arhitektūru, mākslu – slavenā beļģu mākslinieka Renē Magritta sirreālisma darbus, seno paklāju darināšanas tehniku, ar ko tik ļoti slavena Oudenarde, un tas mums lika apzināties abu valstu kopīgo un atšķirīgo kultūrā un vēsturē.

Ne visi mūsu skolēni zina šī nu jau vienpadsmit gadus pastāvošā projekta pirmsākumus, par ko mums jāpateicas skolotājai Ingai Ermansonei: „Projekta pirmsākumi meklējami e-vides projektā "Learner@Europa", kur skolēni e-vidē tikās diskusijās, iepazina noteiktu tēmu un izspēlēja spēli, sadarbojoties ar kādu partneri no Eiropas valstīm (Vācija, Beļģija, Spānija, Itālija, Rumānija). Tālāk izveidojās ciešāka sadarbība ar Beļģu skolotāju Giju Verzeli, kurš uzaicināja veidot skolēnu apmaiņas projektu. Tas notika 2007./2008.m.g. Projekta mērķi bija vairāki: tehnoloģiju iespēju izmantošana mācību nolūkiem, skolēnu motivācija, klases sadarbības prasmju pilnveide, starptautiskās sadarbības pieredzes iegūšana gan skolotājiem, gan skolēniem, mācīšanās pārstāvēt savu skolu, pilsētu, valsti.”

Belg Proj 2019 Pav04 

Jau pirms došanās braucienā zināju, ka tas būs pieredzes bagātinošs un piedzīvojumiem piepildīts. Pirmās sekundes pēc nolaišanā to arī pierādīja! Katru ģimene sagaidīja ar atplestām rokām un skūpstiem uz vaigiem, pēc tam bija garas vakara sarunas un tuvāka iepazīšanās.

Katrs rīts iesākās citādi, tāpat arī dienas programma vienmēr mainījās.

Pēdējā dienā bija grūti atvadīties no ģimenes, neskatoties uz neilgo laiku, kas tika kopā pavadīts, asaras bira, un sirds trīcēja. Manuprāt, to spēja nomākt ilgas pēc mājām un ziņa, ka tūlīt, tūlīt jau būsim kopā ar saviem vismīļākajiem.

Kopumā šis brauciens lika saprast, cik dadžādas un interesantas var būt cilvēku dzīves. (Grēta Gumbele)

 Belg Proj 2019 Pav01 Šī projekta mērķis bija iepazīt citas valsts kultūru, mākslu un ikdienu. Pavadot laiku ar saviem apmaiņas studentiem, mēs, latviešu skolēni, izbaudījām neierasto atmosfēru mājās un skolā, kā arī iepazinām dažādas beļģu tradīcijas, uzskatus un arī ēdienus. Šis projekts katram ir devis lielu ieguldījumu sevis attīstībā, komunikācijas prasmēs. Komunikācija ar beļģu skolēniem angliski ļāva mums izkāpt no komforta zonas, sazināties un sadraudzēties ar kādu, runājot svešvalodā. Pavadītā nedēļa Beļģijā ļāva iepazīt pasauli, Eiropu un gūt pieredzi ārzemēs. (Eva Mūrniece)
 Belg Proj 2019 Pav03 Brauciens uz Beļģiju bija lieliska pieredze, kuras laikā iepazinu Beļģijas kultūru un draudzīgus jauniešus, kurus varu saukt par saviem jaunajiem draugiem. Tā bija iespēja attīstīt savas angļu valodas zināšanas un komunikāciju ar svešiem cilvēkiem. Apskatījām Beļģijas brīnišķīgo viduslaiku un renesanses arhitektūru – pilis un baznīcas. Manuprāt, ikvienam vajadzētu piedalīties šāda veida projektos, jo tā ir lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku. (Alise Miglāne)
 Belg Proj 2019 Pav06 Nevienu mirkli nenožēloju, ka piedalījos šajā projektā, jo nedēļā pieredzētais un redzētais raisīja tikai patīkamas emocijas. Priecājos, ka braucām tieši uz Beļģiju, jo tā ir viena no svarīgākajām Eiropas valstīm. Apmeklējām dažādus  interesantus muzejus – R.Magritt muzeju Briselē, Oudenardes vēstures muzeju, iepazinām jaunu kultūru, kā arī apskatījām Beļģijas pilsētas – Ouderardi, Genti, Brigi un Briseli, kuras ir vienreizēji skaistas. Šī bija mana pirmā pieredze, braucot ar skolasbiedriem ciemos pie citiem jauniešiem, un tas bija ļoti izglītojoši uzzināt par viņu ikdienas dzīvi, paradumiem un kultūru.(Sintija Gutberga)

Šī bija viena piedzīvojumiem, jauniem atklājumiem pilna nedēļa! Es pirmo reizi biju Beļģijā. Dzīvoju pie jaunieša, kuru nepazinu, bet tieši šīs nedēļas laikā es viņu iepazinu un uzzināju daudz ko jaunu par viņu, par viņa ģimeni, par tradīcijām, kultūru, paradumiem, interesēm. Beļģija tiešām ir skaista valsts, tai ir sena kultūra un māksla. Esmu ļoti priecīga, ka piedalos šajā projektā! (Sindija Gutberga)

Belg Proj 2019 Pav02 Vēlamies pateikt paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par iespēju atbalstīt starptautiskos projektus. Pateicoties šim atbalstam, kā skolēniem, tā skolotājiem un arī jauniešu vecākiem ir iespēja saprast, ka mēs visi, Latvijā un Beļģijā dzīvojošie, esam ar līdzīgiem pasaules uzskatiem, ka mums visiem nākas saskarties ar dažādām ikdienas grūtībām un, tās pārvarot, mēs spējam kļūt labāki, garā stiprāki un pieredzes bagātāki. Šī pieredze, dalība projektā, mums ikvienam ļauj saprast mūsu stiprās puses, gūt pārliecību par sevi un savu varēšu, bieži vien sevi pašu pārsteidzot ar to, cik viegli mums izdodas izkāpt no savas komforta zonas un gūt panākumus. (Karīna Mikažāne)

Mūs stiprina apziņa, ka mēs, Latvijas iedzīvotāji, esam tik eiropeiski un piederīgi Eiropas kultūrā! Tas, ka aizvien mazāk mēs saskaramies ar kultūras atšķirībām starp Eiropas Savienības valstīm, bet tajā pašā laikā mēs saglabājam savas nacionālās identitātes īpatnības, kas padara mūs tomēr atšķirīgus un interesantus Eiropas valstu kopībā.

projektā gūto apkopoja skolotāja Kristīne Modnika