Sākums Ziņas Notikumi
5
Feb
Konkurss „Profesiju sīrups”
Biruta Īsā saite

29. janvārī Jēkabpils bērnu un jauniešu centrā risinājās konkurss „Profesiju Sīrups”.

Pasākuma mērķis bija informēt skolēnus par aktuālajām profesijām  Jēkabpils pilsētā. Kopumā iepazināmies ar septiņiem dažādu profesiju pārstāvjiem. Profesijas, kuras tika pārstāvētas šajā pasākumā, bija šādas: grāmatvedis, farmaceits, mediķis, ceļu būves inženieris, pavārs, IT speciālists un policists. Lai mēs, jaunieši, būtu ieinteresēti šajā pasākumā, tas tika veidots kā neliels konkurss ar jau iepriekš sagatavojamu mājasdarbu. Katrai komandai bija jāprezentē kāda no jau iepriekš izlozētajām profesijām. Pēc prezentācijas attiecīgās profesijas pārstāvis nedaudz iepazīstināja plašāk ar savu profesiju.
Pēc prezentācijām profesiju pārstāvji ieņēma savas vietas darba stacijās, kurās ik pēc noteikta laika mainījās komandas, kas pildīja ar konkrēto profesiju saistītus uzdevumus. Visvairāk jauniešiem patika pavāra stacija, kur, protams, bija jāgatavo ēst.

100 4869 

Kad uzdevumi bija veikti, bez liekām runām sākās apbalvošana. Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma kliņģeri un maisiņu ar dāvanām, savukārt pārējās komandas saņēma atzinību. Farmaceiti papildus dalīja specbalvas, viņuprāt, labākajiem šajā jomā.

Mūsu skolas skolēni godam pārstāvēja savu skolu. 8.d klase (audz. I.Rāviņa) saņēma pateicību par piedalīšanos, 8.b klase (audz. A.Tauriņa) ieguva 3.vietu, bet 9.a (audz. D.Druveniece) - otro vietu. Esam apmierināti, jo tika pavadīta jauka, saturīga un izglītojoša pēcpusdiena!

9.a klases komandas dalībnieks Ritvars Stankevičs