Sākums Ziņas Notikumi
17
Apr
Kulturoloģijas olimpiādes rezultāti
Biruta Īsā saite

Ceturtdien, 12.aprīlī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā norisinājās 8. atklātā kulturoloģijas olimpiāde 10.-12.klasēm. Tajā piedalījās skolēni no Daugavpils, Madonas, Rēzeknes, Krāslavas Valsts ģimnāzijām un citām reģiona skolām. Gatavojoties kulturoloģijas olimpiādei, sakarā ar Latvijas simtgadi, skolēni šogad bija aicināti  padziļināti apgūt tēmu par latviešu profesionālās mākslas attīstību no pirmsākumiem - 19.gs. beigām līdz mūsdienām, kā arī iepazīt Latvijas kultūras kanona 7 jomās iekļautās 99 vērtības.

Mūsu skolu olimpiādē pārstāvēja Paula Vakarina un Daniels Pavlovičs no 11.c klases. Abi skolēni uzrādīja labus rezultātus: Paulai Vakarinai ir iegūta 2.vieta, bet Danielam Pavlovičam - Atzinība.

Paldies skolēniem par izrādīto iniciatīvu, patstāvību, ieguldīto darbu un priecājamies par viņu sasniegumiem!

skolotāja E.Skrebele