Sākums Ziņas Notikumi
6
Nov
Kustības „Draudzīga skola” reģionālais forums
Biruta Īsā saite

24. oktobrī vairākās Latvijas pilsētās notika kustības „Draudzīga skola” reģionālie forumi, viens no tiem arī Rēzeknē, uz kuru mūsu skolu devāmies pārstāvēt – es, Anete Patrīcija Pavlova, Santa Januševska un skolotāja Dace Druveniece. Forums norisinājās Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”.

Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.

Galvenie mērķi:
-uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību;
-pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.

 Dsc 0312

Foruma dalībnieki un Latgales reģiona skolu pārstāvji tika sadalīti darba grupās, kurās kopīgi apmeklēja 4 tēmu diskusiju un sarunu telpas, izsakot savu viedokli un daloties pieredzē tādos jautājumos kā----

„Kustība “Draudzīga skola” – ko mēs vēl neesam izmēģinājuši?” , kurā jaunieši izteica savas idejas, kā veicināt starpskolu sadarbību, kā uzlabot skolēnu savstarpējās attiecības skolā, un dalījās pieredzē, kāda vide ir viņu skolās;

„Vai viegli būt pusaudzim?”  diskusiju telpā jaunieši argumentēti izteica savu viedokli par pusaudžu vecumu, tā īpatnībām, priekšrocībām un trūkumiem, sniedza cits citam padomus, kā rīkoties situācijās, kad ir grūti apjaust pašam sevi, kur meklēt palīdzību un pie kā vērsties, kā arī dalījās pieredzes stāstos, kad ir nācies izbaudīt pusaudža vecuma priekšrocības vai trūkumus.

Diskusiju telpā „Kā manā skolā tiek risināti konflikti?” skolēni galvenokārt stāstīja par konfliktiem, konfliktsituācijām savās skolās un klasēs, to risināšanas veidiem; izteica savu viedokli par to, kā pareizāk rīkoties abām konfliktā nonākušajām pusēm, lai radušos konfliktsituāciju novērstu pēc iespējas mierīgāk, iepriekš pētot un noskaidrojot konflikta cēloņus un iemeslus; tika pausti arī pašu konfliktos iekļuvušo jauniešu stāsti un pieredze.

Diskusiju telpā “Skolēns un skolēnu pašpārvalde – ko mēs varam un darām, un vai tam ir kāda nozīme?”  jaunieši  stāstīja par savu skolu parlamentiem un pašpārvaldēm, to darbību, to nozīmīgumu skolās, neveiksmju iemesliem, nepieciešamo palīdzību.

Katras diskusijas beigās tika pierakstīti galvenie izdarītie secinājumi un svarīgākās domas; diskusiju rezultāti tiks apkopoti un uz to bāzes taps ieteikumi rīcības programmas kustības „Draudzīga skola” tālākai attīstībai un ideju apkopojumi par foruma laikā diskutētajiem aktuālajiem jautājumiem.

Iegūtās zināšanas vai esošo zināšanu papildināšana ir darījusi mūs kompetentākas dažādos jautājumos, un tās tiks izmantotas ikdienā mācību darbā, klases dzīvē un darbam skolas parlamentā.

JVĢ skolēnu parlamenta prezidente Anete Patrīcija Pavlova