Sākums Ziņas Notikumi
24
Okt
Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības konference „Mācu citus un mācos pats” Valmieras Valsts ģimnāzijā 2013. gada 11. un 12. oktobrī
Biruta Īsā saite

Šajā mācību gadā uz tradicionālo Latvijas matemātikas skolotāju apvienības konferenci bija pulcējušies aptuveni 240 skolotāji no dažādām Latvijas skolām.

No Jēkabpils Valsts ģimnāzijas piedalījās matemātikas skolotājas: R. Meža-Eriņa, E. Vārna, L. Vizule, S. Vilcāne, S. Saksone un I. Feldmane.

DSC06852

Konferences atklāšanā uzrunu teica Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotāja, matemātikas mācību grāmatas autore, pasākuma koordinatore Gunta Lāce. Interesanta bija viņas lekcija „Kas notiek starp ausīm, kad mācos matemātiku?” Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāji dalījās savā darba pieredzē par skolēnu mācīšanu dažādu spēju grupās. Kopā ar Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem bija iespēja darboties interaktīvajās darbnīcā, lai iepazītos ar dažādām mācību metodēm, kā palīdzēt skolēnam saprast un atcerēties matemātiskus jēdzienus un sakarības. Piemēram: skanīgā matemātika, slepenā matemātika, veiksmes matemātika, matemātika pierakstos, matemātika futbolistiem, viltīgā matemātika, kāju matemātika, taustāmā matemātika.

Piedalījāmies diskusijā par iespēju ietekmēt matemātikas eksāmena norisi un saturu (DZM IC).Pirmās dienas noslēguma bija iespēja apskatīt skolotāju pieredzes stāstus, vērojām un analizējam skolotājas Sanitas Eglītes vadītās matemātikas stundas „Laukuma noteikšana ar rūtiņu režģi” videoierakstu.

LU pētniece Ē. Vugule iepazīstināja ar mācību stundu hospitācijas vēsturisko aspektu.

Interesants bija konferences noslēgums un iespēja apmeklēt Simjūda gadatirgu Valmieras centrā.

Oktobra sākumā svinam Skolotāju dienu, tāpēc pēc konferences skolotājas viesojās pie JVĢ ilggadējā matemātikas-informātikas skolotāja Egona Šapkina un bijušās MA vadītājas, matemātikas skolotājas Vizmas Šapkinas, lai sveiktu viņus profesijas svētkos.

Pasākums bija interesants un noderīgs turpmākajam darbam. Daudz jaunu ideju, materiālu ikdienas darbam, kā arī saņemta apliecība par aktīvu darbību konferencē.

2014. gada aprīlī Latvijas matemātikas skolotāji satiekas Liepājā.

Fizikas-matemātikas-informātikas MK vadītāja Sarmīte Vilcāne