Sākums Ziņas Notikumi
8
Nov
Latvijas Republikas 95. gadadienu sagaidot
Biruta Īsā saite

Šī zeme, avots, sils –
Tie mana stiprā pils,
Un spožums, kas tur mirdz,
Ir daļa manas sirds!
(O.Ulmanis.)
Ar sarkanbaltsarkaniem sveicieniem un sveču liesmiņām sagaidām novembri – Latvijas mēnesi!

Šajā mēnesī un Pilsonības nedēļā plānoti šādi pasākumi:

  • svinīgas radiopārraides;
  • Latvijas Valsts ģimnāziju skolēnu darbu izstāde;
  • klašu kolektīvu kopīgas kolāžas “Mūsu Lāčplēsis un vēlējumi Latvijai” izveide;
  • tikšanās klases stundās ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem.


7.11. – skolas skatuves runas konkurss, veltīts O. Vācieša 80. dzimšanas dienai

11.11. – plkst. 16:00 TN Lāčplēša dienai veltīts koncerts ar skolas koru piedalīšanos; plkst. 17:00 10. klašu un interesentu stāšanās lāpu gājienam pie kafejnīcas “Oāze”;

11.11. Melnās kafijas vakars 11. klasēm; 7. klasēm  – erudīcijas konkurss „Mana Latvija”

8. klasēm  – ekspedīcija „Tuvās ārzemes”. Mērķis – iepazīt savas pilsētas un skolas apkārtnes vēsturiskos objektus un vietas

9. klasēm – 12.11. „Mana Latvija” – patriotisko dziesmu dziedāšana, nozīmīgu Latvijas dzimšanas faktu pārrunāšana

10. klasēm – 14.11. tikšanās ar Krustpils novada priekšsēdētāju G. Kalvi

11.ab. kl. – patriotiskā stunda par tēmu „Latvijas leģionāri”

12. klasēm – 06.11. tikšanās ar fonda „Sibīrijas bērni vadītāju” Dz. Geku

13.11. – ekskursija uz Rīgu skolēniem – konkursa „Latvijas Tautas frontei 25” uzvarētājiem (festivāls „Staro Rīga”, O. Vācieša muzejs, Okupācijas muzejs, Latvijas tautas frontes muzejs)

15.11. – 11.cd klasēm tikšanās ar pilsētas mēru L. Salceviču

15.11 – Valsts svētku koncerts skolā

15.11. – orķestra “Vitamīns” dalība Valsts svētku koncertā Zasā

18.11. – plkst. 18:00 11. klases aizdedz sveces Kena parkā; aicināti visi, kam Latvija sirdī!