Sākums Ziņas Notikumi
9
Mai
Lekcija - seminārs skolotājiem
Biruta Īsā saite

2014. gada 8. maija pēcpusdienā ģimnāzijas skolotāji pulcējās uz lekciju – semināru,  ko vadīja RPIVA lektore, Mag. psych. Dace Bērziņa.

Pps 08 05 14 05 Pps 08 05 14 13

Gandrīz 3 stundu garā priekšlasījumā tika iztirzātas pedagoga profesijas īpatnības un izaicinājumi  mūsdienās, apspriesta pedagoga tēla veidošanās, kā arī iekšējie un ārējie faktori, kas būtiski ietekmē pedagoga profesionālo darbību.

Lektore atklāja paņēmienus un domāšanas pieejas, kas katram skolotājam varētu atvieglot viņa paša profesionālo darbību.

Gan zināmās, gan jaunākās pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes atziņas tika saistītas ar praktiskām ikdienas situācijām skolēnu un pedagogu saskarsmē.

Šī nodarbība pedagogiem tika organizēta kā pašizglītības un pedagoģiskās meistarības pilnveidošanas pasākums, tā rosināja pārdomāt savu darbību, analizēt situācijas, iekšēji vērtēt katram savu rīcību.

direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa