Sākums Ziņas Notikumi
9
Mar
Mēs lepojamies ar tevi, Laura!
Biruta Īsā saite

Šis gads 10.b klasei, pateicoties Laurai Krēsliņai, saistās ar LTV-1. Šķiet, daudzi Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi zina, kas ir erudīcijas spēle Latvijas vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks”. No mūsu skolas ik pa laikam šajā spēlē iesaistījušies vairāki audzēkņi. Kā spēlē teica Laura, ka viņa gribējusi noņemt lāstu no mūsu skolas, jo tie, kas piedalījās, netika līdz pēdējai kārtai. Laurai tas izdevās! Arī Amanda no 11.a klases tika otrajā kārtā. Lai viņai veicas!

Divas reizes Laura un viņas atbalstītāji piedalījās LTV-1 ierakstā. Taču viss sākās jau daudz ātrāk. Lūk, ko stāsta pati Laura: „Lai piedalītos spēlē, bija jānosūta pieteikuma anketa, kurā bija daudz jautājumu, kas prasīja plašāku atbildi, piemēram, bija jāiedomājas Latvija pēc 30 gadiem, jāstāsta par sevi, ar ko atšķiros no vienaudžiem, jāsaista sevi ar kādu dzīvnieku. Bija jāizveido video, kurā atklātos motivācija dalībai šajā spēlē.” Un tad... Pienāca atbilde – uzaicinājums!

20170111 172107 Richtone Hdr 20170201 165857 0 20170202 115528 0

Tagad jau Laura atceras: „Bija patīkama atmosfēra, pat nepazīstami cilvēki bija ļoti jauki. Daudz kas notika pirmoreiz, piemēram, grimēšana un populāru cilvēku satikšana.”

Laura uzvarēja pusfinālā, to visu varēja skatīt 17. februārī. Bet pirms tam bija arī filmēšana skolā, kurā atklājās Lauras daudzpusība. Viņa ir atraktīva, jautra un zinātkāra meitene, kura dejo tautu dejas, dzied korī un ansamblī, piedalās skolas matemātiķu klubiņā, “prāta spēļu klubiņā”, spēlē “Katanas ieceļotājus”, apmeklē ārpusskolas “Ķīmiķu skolu”, “Biologu skolu”, piedalās dažādos konkursos. Ar komandu (JVĢ audzēkņiem) piedalījās un uzvarēja konkursā “Lakstīgala”.

20170111 155200 1 20170111 193425 1

Laura atceras: „Noskatoties raidījumu, sapratu, ka ne viss, kas uz ekrāna, ir patiesība, jo televizorā izskatījos ļoti satraukta, kaut gan tā nebija. Manuprāt, biju viena no atbrīvotākajām. Vienīgā mana vēlme bija „neizgāzties”, lai nav kauns, jo pārējais bija veiksmes rokās”.

Vēl daži Lauras secinājumi: „Esmu sapratusi, ka šis raidījums nenosaka, kurš ir gudrāks, jo nepieciešamas ne vien zināšanas, bet arī reakcija, jāinteresējas par to, kas notiek šodien pasaulē. Dalība šajā spēlē bija viena no manām vēlmēm, esmu priecīga, ka tā piepildījās!”

Paldies , Laura, ka dalījies ne tikai savā balvā (“Smiltenes piena” produkcijā”), bet arī iespējā skatīt raidījuma ierakstu, atbalstīt, līdzpārdzīvot!

Anita Vītola, 10.B klases audzinātāja