Sākums Ziņas Notikumi
24
Nov
Mūsu ģimnāzijā ciemojas izglītības darba organizatori no Siguldas
JvgAdmin 6.6/10 (7 lietotāji) Īsā saite

Skolēnu brīvlaika pirmajā dienā - 29. oktobrī mūs skolu apmeklēja Siguldas skolotāju metodisko apvienību un komisiju vadītāji, pieredzes apmaiņu organizēja Siguldas VĢ direktora vietniece un mūsu absolvente Vaira Siliņa.
Seminārnodarbība notika kopā ar JVĢ metodiskās padomes locekļiem, tajā piedalījās arī Jēkabpils izglītības nodaļas speciāliste Sarmīte Strapcāne un starpnovadu izglītības un kultūras nodaļas  izglītības darba speciāliste Brigita Užule.
Semināra pamattēma bija skolotāju metodiskās darbības organizēšana un tās veicināšana, kā arī citi aktuāli jautājumi. Kopīgā sarunā nonācām pie secinājuma, ka Jēkabpilī, gan Siguldā metodiskā darba organizācijā ir gan līdzīgas, gan atšķirīgas pazīmes, abās vietās šajā darba jomā ir radušās izmaiņas pēc teritoriālās reformas īstenošanas.
Viesi izteica atzinību par mūsu pedagogu aktivitātēm un lielo darbības apjomu, par laikmetīgi izveidotajiem un iekārtotajiem mājturības kabinetiem, kā arī par skolēnu sasniegumiem. Abpusēji vienojāmies par turpmāku sadarbību un pieredzes apmaiņu dažādās izglītības darba  jomās.
Semināra izskaņā grupa iepazinās ar Vecpilsētas laukumu, Pareizticīgo klosteri, galeriju “Mans’s” un citiem pilsētas objektiem. Daži no viņiem, kuri mūsu pilsētā bijuši iepriekš, bija patīkami pārsteigti par pozitīvajām izmaiņām pilsētas infrastruktūrā.