Sākums Ziņas Notikumi
13
Mai
Mūsu skolēni- starptautiska radoša konkursa dalībnieki un laureāti
Biruta Īsā saite

Katru gadu 9.maijā Latvijā tiek atzīmēta Eiropas diena.
Lai akcentētu šo nozīmīgo datumu, Latvijas Valsts Izglītības Attīstības aģentūra jau vairākus gadus rīko Latvijas izglītības iestāžu bērnu un jauniešu radošo darbu konkursu „Eiropa skolā”. „Eiropa skolā”, tas ir  ikgadējs starptautisks konkurss, kas notiek Latvijā un citās Eiropas valstīs. Konkursa  mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi un cieņu pret kultūras dažādību Eiropā un ar radošu darbu palīdzību sekmēt eiropeiskās apziņas, starptautiskās sadarbības un demokrātijas izpratni.
Šogad konkursā izglītojamie vecumā no 6 līdz 20 gadiem tika aicināti paust savu skatījumu, viedokli par  tēmām „Kopīgais un atšķirīgais Eiropā un Latvijā” un „Mana valsts – tava valsts”. Kopā konkursam tika iesūtīti 94 literārie darbi un 137 vizuālie darbi.
2013. g. 9.maijā, Rīgas Kongresu namā notika konkursa laureātu apbalvošana un darbu izstādes atklāšana. Konkursā piedalījās vairāki Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēkņi - Nikola Ščadro 7.a, Baiba Īvāne 7.b, Emanuels Fadejevs 8.a, Evelīna Elksnīte 10.c, Alise Strazdiņa 11.a, Renāte Pagaste 12.c. Nosaukto skolēnu darbi līdz 21.maijam skatāmi izstādē Rīgā Kongresu namā, bet viņu darbu kopijas bija aplūkojamas arī mūsu skolas foajē.
Lepojamies, ka mūsu skolas 10.c klases skolniece Evelīna Elksnīte vecuma grupā no 16 līdz 20 gadiem par savu darbu konkursā ir ieguvusi visaugstāko novērtējumu – 1. vietu, un balvā kopā ar 2. un 3. vietas ieguvējiem vasarā dosies uz starptautisku nometni Vācijā.
Paldies visiem mūsu skolēniem – konkursa dalībniekiem par atsaucību, radošu darbošanos un nopietnu tēmas izpratni.
Pateicība skolotājai Elgai Skrebelei par audzēkņu radošuma veicināšanu! Ģimnāzijas telpas vairākas reizes gadā tiek rotātas ar skolēnu darbiem, kuri skolotājas pedagoģiskā vadībā mudināti, rāda savus talantus.  Skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas vizuālās mākslas olimpiādēs un dažādos radošos konkursos.
Sirsnīgi  sveicam konkursa laureāti Evelīnu, vēlam viņai neizsīkstošu enerģiju, radošu garu arī turpmāk, kā arī godam pārstāvēt  mūsu Jēkabpili un nest Latvijas vārdu šovasar Eiropā - Vācijā!