Sākums Ziņas Notikumi
7
Mai
Mūsu skolēni uzstājas Cēsu Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāzijas zinātniskās pētniecības konferencē
Biruta Īsā saite

Uz konferenci Cēsīs 24. aprīlī devās seši ģimnāzisti:

  • Evita Balode (12.a) – veselības zinātnes sekcijā (darba vadītāja I. Zariņa),
  • Lāsma Ludborža (12.a) – ķīmijas sekcijā (darba vadītāja S. Turkopole),
  • Gerda Šalkovska (12.a) – mākslas sekcijā (darba vadītāja E. Skrebele),
  • Agnese Lapiņa (12.a) – ķīmijas sekcijā (darba vadītāja S. Turkopole),
  • Elīza Rēķe (12.b) - ķīmijas sekcijā (darba vadītāja S. Turkopole),
  • Austris Eglītis (12.b) – fizikas sekcijā (darba vadītājs A. Lazdiņš).

Godalgotas vietas ieguva šādi ZPD autori:

  • A. Eglītis – 3. vieta,
  • E. Rēķe – 2. vieta,
  • G. Šalkovska- 1. vieta.

Visiem darbu autoriem šī diena sniedza jaunas pieredzes un zināšanu gūšanas iespējas.

Pateicība visiem darbu autoriem un skolotājiem – darbu vadītājiem.

Direktora vietniece S. Ozoliņa